22 grudnia br. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został opublikowany projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Uwagi do projektu obwieszczenia można zgłaszać do 27 grudnia 2016 r. do godz. 12:00

Należy się ukłon w stronę MZ, za stabilność na liście leków refundowanych skierowanych do pacjentów po transplantacji, którzy tegoroczne święta i nowy rok 2017 mogą przywitać spokojnie i w poczuciu bezpieczeństwa.

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Legitymacja dawcy – co należy zrobić aby ją otrzymać?

Aneta Sieradzka        22 grudnia 2016        Komentarze (0)

Legitymacja dawcy – co należy zrobić aby ją otrzymać?

W ostatnim czasie otrzymałam od Państwa –  pacjentów sporo pytań, co należy zrobić aby otrzymać legitymację dawcę. Te trudności są zrozumiałe po stronie pacjenta bo brak jest procedury wynikającej   z przepisów co ma zrobić pacjent, a jednocześnie brakuje wykształconych jednolitych norm postępowania, które obowiązywałyby we wszystkich klinikach.

W rozporządzeniu jest mowa o tym, że to kierownik podmiotu leczniczego (dyrektor szpitala) w oparciu o dokumentację medyczną pacjenta, zwraca się do Poltransplantu, a Poltransplant z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia.

W praktyce, nie działa to tak, że automatycznie, każdy żywy dawca otrzymuje po oddaniu narządu lub komórek legitymację dawcy. Jako pacjent, sam muszę podjąć starania, aby otrzymać legitymację.

Co najlepiej zrobić?

Napisać wniosek o przyznanie legitymacji dawcy do kierownika podmiotu leczniczego (dyrektora szpitala) w którym miało miejsce pobranie. We wniosku należy podać:

Jakie informacje zawiera wniosek?

1)imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji;
4) numer PESEL, jeżeli posiada;
5) datę i miejsce pobrania;
6) określenie narządu, szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek, które pobrano;
7) nazwę i adres podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania;
8) imię i nazwisko lekarza, który dokonał pobrania.

Wówczas, kierownik podmiotu leczniczego wystąpi z wnioskiem do Poltransplantu, a Poltransplant do Ministerstwa Zdrowia. Przepisy ustawy transplantacyjnej ani rozporządzenia, nie stanowią o tym, że to pacjent ma wystąpić z inicjatywą aby uzyskać legitymację dawcy – ale jest to jedyna i skuteczna droga aby legitymację otrzymać bo nie ma co spodziewać się, że dany kierownik podmiotu leczniczego sam wystąpi z takim wnioskiem bez interwencji pacjenta-dawcy.

Dotychczas spotkałam się z przypadkami, gdzie pacjenci kierowali pisma do danego urzędu miasta, do ministerstwa zdrowia i wielu innych niewłaściwych organów.

Kto może otrzymać legitymację? tutaj.

Mieszkam obecnie w Anglii, ale kiedyś byłem dawcą w Polsce. Czy mogę otrzymać legitymację dawcy?

Tak-  obecne miejsce zamieszkania dawcy nie ma znaczenia przy wnioskowaniu o legitymację dawcy. Niemniej należy pamiętać o tym, że wszelkie „profity” wynikające z posiadania legitymacji można realizować wyłącznie na terenie Polski.

Dawcą byłem 5 lat temu- czy teraz mogę starać się o legitymację dawcy?

Tak – przepisy nie wskazują terminu po jakim lub do jakiego należy wnioskować o legitymację więc nie obowiązuje tutaj przedawnienie.

Jeśli macie pytania lub wątpliwości, piszcie na kontakt@prawowtransplantacji.pl

 

 

 

Książka w teatrze

Aneta Sieradzka        17 grudnia 2016        Komentarze (0)

Drodzy!

Pytacie, kiedy będzie można kupić książkę? Odpowiadam, że w nowym roku…- dokładną datę podam oraz będę na bieżąco informować Was o spotkaniach autorskich ze współautorami bo takie będą, w których miastach to również podam bo jak na razie jesteśmy na etapie organizacji i doprecyzowania. Będziecie mogli zdobyć autografy od swoich ulubionych lekarzy i pielęgniarek.

Chwila cierpliwości bo warto być cierpliwym 🙂

Ale co robi książka Tajemnice transplantacji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie? W świątecznym nastroju prezentuje się w jednym z najpiękniejszych miejsc w Krakowie. Zaprezentowaliśmy okładkę oraz spis treści, a to wszystko dzięki nieocenionemu wsparciu Wydawnictwa Naukowego PWN, które jest wydawcą naszej książki.

W dniach 15-17 grudnia br. miało miejsce ( bo dzisiaj już dobiega końca) X Jubileuszowe Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”, których gospodarzami byli Pani Prof. Magdalena Durlik i Pan Prof. Piotr Przybyłowski.

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Profesor Magdalenie Durlik i Panu Profesorowi Piotrowi Przybyłowskiemu, partnerowi publikacji firmie Chiesi oraz Symposium Cracoviense za to, że podczas trwającego sympozjum książka była tak pięknie prezentowana uczestnikom wydarzenia. Kiedy przyszłam do teatru, wzruszyłam się…

Zresztą, zobaczcie sami !

Zapraszam na facebookowy funpage tam dużo więcej zdjęć, lepszej też jakości.

zdj-1

zdj-2

 

 

Warsztaty New Frontiers in Interventional Cardiology w Krakowie

Aneta Sieradzka        08 listopada 2016        Komentarze (0)

Po raz 17-ty w Krakowie odbędą się warsztaty New Frontiers in Interventional Cardiology (07.12.16-10.12.16), na które zjeżdżają się najlepsi kardiolodzy i kardiochirurdzy na świecie.

Dyrektorami warsztatów są wybitni kardiolodzy prof. Dariusz Dudek, prof. Jacek Legutko, prof. Krzysztof Żmudka.

Każdy NFIC to pokazanie najskuteczniejszych i przełomowych metod leczenia na rok następny. Spotkanie zawsze odbywa się na koniec roku i wtedy analizujemy wszystkie najnowsze publikacje oraz innowacyjne terapie i technologie, które zostały wdrożone w Europie, w USA, ale też na innych kontynentach i analizujemy, co jest przydatne i możliwe do wprowadzenia dla polskiego pacjenta. Następnie na warsztatach prezentujemy te najnowsze techniki zabiegowe, obiecujące wyniki badań, które stanowią podstawę do wdrażania ich w kolejnym roku w każdej dziedzinie kardiologii – mówi prof. Dariusz Dudek, dyrektor warsztatów NFIC.

W ramach warsztatów NFIC, w dniu 07.12.16 odbędzie się także centralne spotkanie pacjentów kardiologicznych z Klubów Pacjenta i Szkół Serca.  Cieszące się ogromną popularnością wykłady i konsultacje dla pacjentów przyciągają ponad 600 uczestników. W tym czasie prelegenci przedstawiają pacjentom różne wytyczne dotyczące prewencji wtórnej, sposobu życia i postępowania w leczeniu.

Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że będę mogła wziąć udział w prestiżowym wydarzeniu i debacie  z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, NFZ, ZUS oraz dyrektorami szpitali poświęcona “Roli organizacji pacjentów w tworzeniu systemu opieki i leczenia kardiologicznego”.

Na prośbę Organizatorów, Prawowtransplantacji.pl objęło wydarzenie swoim patronatem.

Do zobaczenia w Krakowie 😉

nfic-banner

Profesor Jan Moll w 1989 roku napisał list do Profesora Antoniego Dziatkowiaka

Aneta Sieradzka        04 listopada 2016        Komentarze (0)

Podczas ostatniego spotkania z Panem Profesorem Antonim Dziatkowiakiem, wybitnym kardiochirurgiem, Autorytetem i Wielką Postacią Medycyny, spotkał mnie ogromny zaszczyt. Pan Profesor, pokazał mi treść listu, który otrzymał od swojego Szefa, Profesora Jana Molla. List, który Profesor Jan Moll napisał dokładnie rok przed swoją śmiercią.  List jest niezwykle wzruszający, ukazujący wielką Przyjaźń Kardiochirurgów – zgodnie z intencją Pana Profesora Antoniego Dziatkowiaka, udostępniam treść listu.

Łódź,  1989.06.23

Drogi Toni!

Przed  tygodniem w doskonałym telewizyjnym wywiadzie prowadzonym przez Panią Dziedzic wspomniałeś bardzo ciepło o wspólnej działalności w Poznaniu i w Łodzi. Było to dla mnie bardzo miłe w obecnym trudnym okresie życia. Jeżeli jednak chodzi o moje zdanie, Twoje sukcesy zawdzięczasz intelektualnej sile, talentowi chirurgicznemu, nadludzkiej sile woli i zażartemu umiłowaniu kardiochirurgii, nadzwyczajnej samodzielności, ogromnemu zmysłowi reformatorskiemu i wielkiemu umiłowaniu pracy.

Osobiście przyznaję się tylko do jednego pomyślnego działania w okresie obejmowania Katedry w Łodzi i opuszczaniu Poznania- to jest do pomyślnych starań o Twoje stypendium u DeBakeya i Cooleya. Z Houston powróciłeś jako uformowany, nowoczesny kardiochirurg, naładowany wigorem teksańskim, co walnie przyczyniło się do przodującej roli naszej Kliniki.

Twoje odejście do Krakowa było dla mnie ciosem, do którego nie przyznawałem się bo taką mam przekorną duszę Kujawską – ale wiesz dobrze, że byłem poważnie chory i nadrabiałem miną. Wszystko to nie zmienia faktu, że przepracowaliśmy razem kawał trudnego lecz pięknego życia, za co jestem Tobie bardzo zobowiązany.

                                                                                                                  Całuję Ciebie serdecznie

                                                                                                                   Twój

                                                                                                                              Jan

beznazwy