Głos Czytelnika: Historia 6-letniego, dzielnego Przemka

Aneta Sieradzka        13 czerwca 2016        Komentarze (0)

Pani Iwona napisała…

przesyłam historię bardzo dzielnego chłopczyka w tej chwili ma 6 lat. Mimo tak młodego wieku ma duże doświadczenia…  Dla mnie jako matki, jest bohaterem, silnym wytrwale dążącym do celu, bardzo walecznym… Dlatego też postanowiłam podzielić się jego historią.

Przemek, jest wcześniakiem. Już od trzeciego miesiąca ciąży, nikt nie dawał nam gwarancji że będzie żyć… Nikt nic nie robił jak byłam w ciąży, aby ratować życie naszego dziecka… czekano na jego naturalny zgon… Jednak się nie dał…, walczył, pomimo ciężkiej hipotrofii płodu… Urodził się i przez trzy i pół miesiąca walczył o życie w szpitalu Bielańskim. Potem pod opieką rodziców dochodził do siebie w domu na tlenoterapii… To był bardzo ciężki czas dla niego i dla nas rodziców… – DALIŚMY RADĘ. Tuż przed czwartymi urodzinami synka, dostajemy kolejny cios!!!!

Dowiadujemy się że nasze dziecko ma nowotwór…, nowotwór złośliwy z przerzutami na płuca. Jesteśmy załamani…, ale nie poddajemy się! Walczymy dalej… Zgłaszamy się do CZDZ, jedyna nasza nadzieja.

Kolejne miesiące mijają. Spędzamy je na oddziale Onkologii i chemioterapii w CZDZ. Leczenie chemioterapią dało tyle, że guzy z płuc zeszły a na wątrobie zmniejszyły się się do takich rozmiarów, iż można je operować… Niestety zaatakowane są oba płaty wątroby… Jest tylko jedno wyjście – PRZESZCZEP. Po heroicznej walce o życie naszego dziecka… mamy szczęście, znajduje się szybko dawca. Jest nim ojciec dziecka. 10.06.2014r. odbył się rodzinny przeszczep.

Teraz nasz synek jest wesołym sześciolatkiem. Starającym się cieszyć jak może z życia wraz z rodzicami, mimo przeciwności losu. Nie ma łatwo, z synkiem często jeździmy do CZDZ na kontrolę, onkologiczną, transplantologiczną, neurologiczna, laryngologiczną, alergologiczną oraz kontrolę do poradni żywienia z powodu zaburzeń żywienia. Przemka jeszcze czeka – zszycie powłok brzusznych…

Jesteśmy pełni nadziei, że teraz już tylko lepiej może być  :)

 

ecommerce-uslugi-zamawianie-a-pogoda-slonce

Pozdrawiamy serdecznie Panią Iwonę , Przemka i jego Tatę, dużo słońca dla Was! ♥

Edukacja prawna w środowisku medycznym sprawia mi ogrom przyjemności… Dlatego też, przygotowując ostatnio odpowiedzi do pytań testowych, dla kierunku pielęgniarstwo WUM, dodam niełatwe odpowiedzi bo podchwytliwe i wymagające myślenia, zaczęłam zastanawiać się (jak przystało na studentkę, którą już nie jestem) nad tym czy konieczne jest przyszłym pielęgniarkom, które za chwilę opuszczą mury uczelni  uniwersytetu, znajomość tak szczegółowych przepisów prawa (dotyczące ich zawodu).  Studentki i studenci tego kierunku, też niekiedy pewnie sobie tak myślą… kiedy muszą czytać i zakuwać ustawy i rozporządzenia potrzebne na zaliczenie zajęć.

Mnie przekonywać do znajomości prawa nie trzeba. Ale nasze ostatnie zajęcia w tym semestrze, w ramach koła naukowego SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego utwierdziły mnie po raz kolejny w przekonaniu o konieczności obecności zagadnień prawnych na kierunkach medycznych.

Standardowy czwartek, spotykamy się w szpitalnych Ratanach, i pomimo już wakacyjnej atmosfery, całe zajęcia przeznaczamy na przepisy prawne. Burza mózgów, wymiana doświadczeń, tych wyniesionych z praktyk studenckich, wykładów, czy odbytych staży lub wolontariatu bo studentki i studenci pielęgniarstwa WUM to bardzo aktywni i zaangażowani w to co robią młodzi ludzie.

Od odpowiedzialności cywilnej, etycznej, karnej po granice prawa i bezprawia w wykonywaniu zawodu pielęgniarki czy pielęgniarza. Szczególne zainteresowanie wzbudziły takie zagadnienia jak  mobbing w pracy, przekroczenie uprawnień, dobra osobiste, prawo pracy, agresja ze strony pacjenta (jak sobie z nią poradzić?) czy pozwy cywilne, czyli kto kogo i na jakich zasadach może pozwać, i np. chusta pozostawiona w brzuchu pacjenta…(klasyk).Oczywiście sporą część zajęć poświęciliśmy też na analizowanie przepisów ustawy transplantacyjnej i odpowiedzialność zespołów transplantacyjnych bo część z przyszłych studentów pewnie trafi do ośrodków transplantacyjnych.

Nie sposób wymienić tutaj całą grupę studentów, bo liczy ona ponad 30 osób, którzy bardzo zaangażowani są w sprawy naukowe i poświęcają dodatkowy czas aby chłonąć wiedzę prawną. Nieoceniona Marta Kotomska, nasza ulubiona wykładowczyni, pielęgniarka, instrumentariuszka, od której ja sama ciągle bardzo wiele się uczę, niewątpliwie jest naszym autorytetem w środowisku transplantacyjnym, dzieliła się z nami swoimi doświadczeniami z bloku operacyjnego. Uwielbiamy Martę! :)  Pani Karolinie dziękujemy za przewodnictwo, bo bycie przewodniczącą to jest wyzwanie, coś o tym wiem, też kiedyś nią byłam… (stare czasy mojego krakowskiego, koła naukowego prawa konstytucyjnego, ach!)

Na przepisy prawne poświęcimy jeszcze sporo miejsca, i kolejne zajęcia w nowym roku akademickim. O tym dlaczego ważna jest edukacja prawna na kierunkach medycznych i kto komu przynosi tort każdego roku, wkrótce powie nam słów kilka Pan Profesor dr hab. med. Piotr Małkowski, (chirurg,transplantolog) Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czytajcie bloga i pamiętajcie o filtrach, kremikach bo wakacje już tuż, tuż… albo już.

13346842_1272145086146231_526893084678292458_n

I na koniec zajęć, stałam się właścicielką taaakiego, ładnego kubka ! Od dzisiaj piję kawę made in transplantacje.

A poniżej, niespodzianka ode mnie czyli „garść” ustaw, które mogą się przydać każdej pielęgniarce i pielęgniarzowi :)

1) Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

 1. a) Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

2) Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej 

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

  b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz  szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych .

e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

3) Ustawa o działalności leczniczej 

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcamib) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczychc) Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

  e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

  f) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 2. g) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 3. h)Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

4) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

5) Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

6) Ustawa o służbie medycyny pracy 

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji

7) Ustawa o publicznej służbie krwi 

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

8) Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia

9) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego .

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania

10) Wyciąg z Ustawy o pomocy społecznej


11) Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

12) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

International Organ Donation Conference

Aneta Sieradzka        05 czerwca 2016        Komentarze (0)

W dniach 4-5 czerwca br. na Zamku w Rynie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona transplantacji narządów, podczas której można było wysłuchać niezwykle interesujących prezentacji najwybitniejszych przedstawicieli medycyny transplantacyjnej na świecie z Polski, Europy i USA. Podczas konferencji transplantolodzy i specjaliści związani z transplantologią prezentowali najnowsze osiągnięcia medycyny transplantacyjnej, jak również wskazywali na pojawiające się bariery, ale też ambitne plany dalszego rozwoju przeszczepiania narządów, zarówno na gruncie polskim jak i światowym.

 Niezwykle interesująca była sesja anglojęzyczna z udziałem Prof. Franka Dor, prof. Stanisława Stepkowski (USA), prof. Aleksandry Kukla (USA), prof. Adama Bingaman oraz Prof. Dorry Segey (USA), którego prezentacja poświęcona transplantologii zawierała także sympatyczny akcent, fotografie z Krakowa.

Z kolei polscy transplantolodzy wskazywali na dalsze kierunki rozwoju transplantologii w Polsce, i tutaj należy wskazać na konkretne rozwiązania, które specjaliści prezentowali podczas konferencji i które to wystąpienia w mojej ocenie były wyróżniające: doc. dr hab.med. Maciej Kosieradzki, doc. dr hab.med. Jarosław Czerwiński, prof. Piotr Małkowski, doc. dr hab.med. Marek Pacholczyk, prof. Magdalena Durlik, prof. Ryszard Grenda, dr Mateusz Zatorski, prof. Andrzej Chmura, prof. Janusz Trzebicki, prof. Artur Kwiatkowski, dr n.med. Rafał Kieszek, dr hab.med. Jerzy Sieńko, dr hab. med.Wojciech Lisik, dr hab. med. Przemysław Kunert, dr Aleksandra Woderska, podkreślenia wymaga, że każda prezentacja warta była uwagi bo program był niezwykle bogaty.

Nie sposób wymienić tutaj wszystkich uczestników, wśród których obecni byli wybitni transplantolodzy, ale też nefrolodzy, anestezjolodzy, chirurdzy, młodzi lekarze, rezydenci, pielęgniarki reprezentowane przez mgr Martę Kotomską, wykładowczynię i pielęgniarkę jednocześnie.

Podczas konferencji powołano The Polish Society for Organ Donation (PSOD), które zrzesza specjalistów związanych z transplantologią, mające na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w transplantologii.

Wielkie podziękowania i ukłony należy skierować w stronę gospodarzy tego wydarzenia, Pana Prof. Artura Kwiatkowskiego oraz dr n. med. Rafała Kieszka (pionierów przeszczepów krzyżowych i łańcuchowych nerek w Polsce) z Instytutu Transplantologii im. Tadeusza Orłowskiego WUM bez których jedno z największych wydarzeń naukowych dedykowanych transplantologii nie miało by miejsca, za ogrom włożonej pracy, determinacji i pasji, a wszystko na rzecz rozwoju polskiej transplantologii.

Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Polskie Towarzystwo Transplantacyjne.

Jestem  zaszczycona, że mogłam uczestniczyć w tej intelektualnej uczcie, wydarzeniu z udziałem wielu sympatycznych i wybitnych transplantologów, lekarzy, chirurgów, pielęgniarek, koordynatorów, którzy na bloga chętnie zaglądają i zdradzają tajemnice transplantacji naszym Czytelnikom.

13327393_1269464659747607_5927316495157710291_n

Nowotwory krwi i idea dawstwa szpiku oczami Polaków

Aneta Sieradzka        21 maja 2016        Komentarze (0)

20 maja w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk odbyła się konferencja prasowa dedykowana obchodom Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi. Na zaproszenie Fundacji DKMS miałam przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu, w którym udział także wzięli: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak ( kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM oraz członek Komitetu Bioetyki PAN) , Prof. dr hab. n.med. Roman Danielewicz ( dyrektor Poltransplantu), Prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki(kierownik Katedry i Kliniki Hemtologii CM Uniwersytetu Jagielońskiego), dr Ewa Danielewska (Poltransplant),Urszula Krassowska (szefowa Zespołu Badań Społecznych TNS Polska, dr Tigran Torosian ( DKMS), Urszula Jaworska, Teresa Lipowska (aktorka z M jak Miłość), Mikołaj Rezonerski (aktor z M jak Miłość)a także zaproszeni dawcy i biorcy komórek macierzystych z bliskimi.

Podczas wydarzenia po raz pierwszy przedstawiono wyniki badania, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji DKMS Polska przez TNS Polska pt. „Nowotwory krwi, idea dawstwa szpiku i komórek macierzystych oczami Polaków”. Raport z badani ujawnia postawy Polaków wobec chorób nowotworowych oraz stan ich wiedzy na temat nowotworów krwi, idei dawstwa szpiku i komórek macierzystych.

Nie zabrakło również wątku prawnego bo zarówno w Europie jak i na świecie obecne są różnorodne rozwiązania dotyczące poznawania się dawcy i biorcy w przypadku komórek macierzystych, od tych liberalnych po bardziej rygorystyczne rozwiązania prawne w tej materii.

Dzięki dużej akceptacji społecznej idei dawstwa szpiku Poltransplant, prowadzący polski krajowy rejestr niespokrewnionych dawców komórek macierzystych (krwi lub szpiku) zanotował rejestrację milionowego dawcy, tym samym stając się 6 na świecie i 3 w Europie rejestrem.

W ramach obchodów World Blood Cancer Day warto włączyć się do akcji Fundacji DMKS Polska.

reka

Interdyscyplinarne spotkanie ze studentami pielęgniarstwa WUM

Aneta Sieradzka        15 maja 2016        Komentarze (2)

Ratany, to takie tajemnicze miejsce…na poddaszu, nad blokiem operacyjnym w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Miejsce wielu twórczych spotkań i ciekawych zajęć. Na zaproszenie Pań Karoliny Wysockiej i Magdaleny Sulich z koła naukowego SKN BeLIVERS, skupiającego przyszłe pielęgniarki oraz mgr Marty Kotomskiej, o której na blogu możecie sporo przeczytać, która o pielęgniarstwie transplantacyjnym wie wszystko, uczestniczyłam w interesującym spotkaniu. Aż można pozazdrościć jej studentkom i studentom! W to, czwartkowe późne popołudnie…

…spotkanie, z niesamowitą ekspresją poprowadził dr Mateusz Zatorski, psychotransplantolog. O psychotransplantologii wkrótce sporo jeszcze tutaj przeczytacie bo warto wiedzieć, że Mateusz to ważna postać zarówno dla pacjentów (transplantacyjnych) oraz personelu, który niesie ogromną im pomoc aby cały proces kwalifikacji w programie Żywy Dawca Nerki  (o którym opowiadał na blogu dr n.med. Rafał Kieszek) był bardzo dobrze zabezpieczony od strony psychologicznej, która jest również niezbędna.

Podczas spotkania obecni byli również lekarze, dr n.med. Dariusz Wasiak, który zajmuje się m.in. pobieraniem narządów od zmarłych dawców i podzielił się z nami, swoimi doświadczeniami. A także, dr n. med. Jarosław Czerwiński z Poltransplantu, z którym miałam przyjemność podyskutować nad zawiłościami prawnymi w zakresie dawstwa narządów, dla prawnika i lekarza to jest temat rzeka…

Małgosia Rudnik, pierwsza w Polsce pacjentka, której przeszczepiono trzustkę, gdzie wskazaniem była wieloletnia cukrzyca opowiedziała o swoich pobytach w szpitalach, co ją denerwowało a co podobało jej się w podejściu do pacjenta przez personel medyczny, lekarzy i pielęgniarki, szalenie ciekawe uwagi. Wprost z dyżuru na spotkanie dotarła także, młodziutka instrumentariuszka mgr Marzena Witkowska.

Wszyscy obecni na spotkaniu mogli wysłuchać ciekawych prezentacji przygotowanych przez studentki pielęgniarstwa, dodam też, że w tym gronie byli także mężczyźni, przyszli pielęgniarze. Pozostaje mieć nadzieję, że ten zapał i pasja, będą towarzyszyć studentom w przyszłej ich pracy, zawsze.

Jestem pełna uznania i pozostaje mi tylko pogratulować, tak doskonałego spotkania w którym miałam przyjemność uczestniczyć, w gronie cenionego personelu medycznego oraz bardzo aktywnych studentów.

kolokkkkkkk

fot. Zdjęcia dzięki uprzejmości koła naukowego, o którego aktywności można też przeczytać tutaj: Blok Operacyjny dla Studentów