Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Przychodnia prawna

Sygnaliści: lekarze i pielęgniarki

Aneta Sieradzka22 listopada 2020Komentarze (0)

Od kilku miesięcy zmagamy się z pandemią, na różnych frontach. Jeszcze do niedawna placówki medyczne zmagały się z RODO, które nadal w wielu podmiotach nie jest właściwie stosowane, co wynika z nieznajomości przepisów. Pandemiczny czas nie zwalnia z myślenia o przyszłości, także tej związanej z nadchodzącą kolejną rewolucją po RODO, dyrektywą o ochronie sygnalistów, którą zaczniemy w Polsce stosować w 2021. Dyrektywa nakłada na placówki medyczne nie tylko szereg obowiązków wdrożeniowych na poziomie szpitala, który objęty jest zakresem dyrektywy, co znajomość swoich praw, obowiązków, ale i odpowiedzialności jako sygnalista. Ważne to o tyle bo związane z sankcjami finansowymi.

Sygnalistą może być każdy pracownik szpitala, lekarz, pielęgniarka, pracownik administracyjny, każdy medyk. 

Książka. W 2021 r., ukaże się książką przy mojej współredakcji, pt. Ochrona sygnalistów. To pierwsza pozycja na rynku, która kompleksowo omawia zakres podmiotowy i przedmiotowy dyrektywy o ochronie sygnalistów, poparta licznymi przykładami, z sektora publicznego i prywatnego.

Webinar. 11 grudnia br., prowadzę dwugodzinny webinar  online pt. Sygnaliści w medycynie, podczas którego przybliżę medykom, co warto a nawet trzeba wiedzieć o sygnalistach pracujących w ochronie zdrowia. Na webinar można zapisać się pod adresem: szkolenia@anetasieradzka.pl

Dyrektywa o sygnalistach w sprawie osób zgłaszających naruszenia ma służyć nie tylko wykrywaniu nadużyć na szkodę Unii oraz funduszy unijnych, ale także prewencji. Choć regulacje o ujawnianiu informacji o nadużyciach w interesie publicznym obowiązują w wielu państwach Europy – Wielka Brytania, Holandia, Słowacja, Węgry to w Polsce przed nami kolejne wyzwanie, wdrożyć i stosować dyrektywę.

Orzecznictwo. W sprawie Brigitte Heinisch p-ko Niemcy (wyrok ETPC z 21 lipca 2011 r., skarga nr 28274/08), pielęgniarka sygnalizowała kierownictwu swojego pracodawcy (zakład opieki zdrowotnej) podejrzenie zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów, zwracając się z prośbą o usunięcie określonych nieprawidłowości w zarządzeniu zakładem, a wobec braku jakiekolwiek reakcji ze strony pracodawcy, zawiadomiła organy ścigania. Śledztwo jednak umorzono, a skarżąca następnie została zwolniona z pracy za działanie na szkodę pracodawcy. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał natomiast – mając na uwadze znaczenie prawa do wolności wypowiedzi w sprawach interesu ogólnego, prawa pracowników do zgłaszania nielegalnych zachowań i wykroczeń w miejscu pracy, obowiązków i odpowiedzialności pracowników wobec pracodawców oraz prawa pracodawców do zarządzania swoim personelem – że ingerencja w prawo skarżącej do wolności wypowiedzi, w szczególności w jej prawo do przekazywania informacji, nie była niezbędna w społeczeństwie demokratycznym, do której to przesłanki odwołuje się art. 10 ust. 2 EKPC (pkt 93). Odmawiając zaś skarżącej uznania jej racji przed krajowym sądem pracy, nie zapewniono właściwej równowagi między potrzebą ochrony dobrego imienia i praw pracodawcy z jednej strony, a potrzebą ochrony prawa skarżącej do wolności wypowiedzi z drugiej strony (pkt 94).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kontakt@prawowtransplantacji.pl

RODO-COVID

Aneta Sieradzka17 listopada 2020Komentarze (0)

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych to jeden z moich bestsellerów, który ukazał się w 2019 r.

Książka, do której przedmowę napisał Europejski Inspektor Ochrony Danych- dr Wojciech Wiewiórowski. Książka, która spotkała się z tak ogromnym zainteresowaniem i uznaniem Czytelników, która wciąż jest pomocna i przydatna to chciałam poinformować, że w 2021 roku, ukaże się jej druga edycja, rozszerzona o nowych autorów oraz nowe zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tzw. kowidowych przepisów.

Zależy mi aby ponownie sprostać oczekiwaniom Czytelników, z którymi w tej książce sama podzielę się sprawami z którymi przyszło się zmierzyć przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, z sukcesami. W książce uwzględnione zostanie najnowsze orzecznictwo, zalecenia i rekomendacje Europejskiej Rady Ochrony Danych czy kierunki wyznaczane przez doktrynę. Aby w pełni zrozumieć istotę jaką jest ochrona danych medycznych z perspektywy licznych wymagań stawianych placówkom medycznym oraz samym medykom, warto znać pierwsze wydanie Dokumentacji RODO w placówkach medycznych aby móc sprawnie skorzystać z wersji rozszerzonej i zaawansowanej dawki wiedzy zawartej w nowej edycji książki.

Nie mogę się doczekać kiedy zaprezentuję tutaj nową okładkę książki, która dzięki Czytelnikom zostanie kolejnym bestsellerem 2021! Mam nadzieję, że jednym z wielu:)

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kontakt@prawowtransplantacji.pl

Dawca osocza

Aneta Sieradzka15 listopada 2020Komentarze (0)

Donacja to nie tylko narządy i pośmiertne pobrania. Donacja to przede wszystkim Życie: pobrania od żywych, nie tylko narządów, ale też tkanek czy komórek. Donacja krwi.  Zwłaszcza teraz, w dobie pandemii i wielkim potrzebom wielu ciężko chorych oczekujących w szpitalach na osocze od osób, które pokonały koronawirusa i spełniają warunki aby być dawcą. Bo dawcą nie może być każdy.

Jednorazowe oddanie osocza, może uratować życie TRZEM osobom.

Jeżeli:

  1. Przebyłeś chorobę COVID-19, posiadasz dwukrotnie ujemny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 pobrany w odstępie co najmniej 24 godzin (wymaz z nosogardzieli).
  2. Ważysz nie mniej niż 50 kg.
  3. Jesteś mężczyzną.
  4. Jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia.
  5. Pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi.

Zadzwoń pod nr telefonu +48 515 633 105  w godz. 10.00-18.00 lub napisz maila na adres COVID19OSOCZE@gmail.com

  • Miejsce pobierana osocza znajduje się w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa(CKiK) CSK MSWiA ul. Wołoska 137 Warszawa. Proces separacji osocza odbywa się w strefie bezpiecznej i prowadzi do niej osobne wejście ( Droga do RKiK MSWiA).
  • Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych (oznaczenie grupy krwi, morfologia, badania wirusologiczne).
  • Dzień oddawania osocza jest wolny od nauki, pracy! (nieobecność usprawiedliwiona). Należy tylko pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia.

Prosimy o niezgłaszanie się pacjentów, którzy podejrzewali u siebie bądź swoich bliskich infekcję COVID-19, a nie mielii jej potwierdzonej dodatnim wynikiem wymazu z nosogardzieli. Obecnie nie jest możliwe pobranie krwi celem oznaczenia miana przeciwciał wśród pacjentów, którzy podejrzewali u siebie infekcję wirusem SARS-CoV-2.

źródło: CSKMSWiA 

Na stronie OSOCZE.ORG można wypełnić anonimową ankietę i sprawdzić czy możesz zostać dawcą.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kontakt@prawowtransplantacji.pl

Wpis na KLO a dializa.

Aneta Sieradzka02 września 2020Komentarze (0)

Z uwagi na liczne zapytania pacjentów, informuję, że warunkiem wpisu na Krajową Listę Oczekujących na Przeszczepienie nie jest korzystanie z dializ. Pacjent przed rozpoczęciem dializowania się może zostać wpisany na KLO. W Polsce są realizowane przez niektóre ośrodki tzw. przeszczepiania wyprzedzające, o szczegóły warto pytać w różnych ośrodkach bo aktywność tych ośrodków również jest różna, są mniej lub bardziej aktywne w programach przeszczepów wyprzedzających.

Przychodnię czy szpital pacjent może sobie wybrać sam decydując się na przeszczepienie wyprzedzające, nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent ma prawo do prawdziwych i wyczerpujących informacji na temat przeszczepienia, o czym więcej  jeszcze tutaj napiszę.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kontakt@prawowtransplantacji.pl

Resort zdrowia zapowiedział, że od 1 września wprowadzi obowiązek posiadania zaświadczenia o przeciwskazaniach medycznych do zasłaniania nosa i ust. Obecnie takowego obowiązku nie ma, pomimo, iż obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust w takich miejscach jak np. komunikacja miejska czy sklepy a także miejsca kultu religijnego, kościoły i inne.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że modele walki z pandemią w poszczególnych krajach są bardzo różne. Jeśli popatrzymy przez pryzmat masek to tu narosło ogrom argumentów zwolenników i przeciwników i coraz trudniej o wiarygodność jednych i drugich –  znam doniesienia naukowe choć komunikacja zawodzi tym bardziej, że rząd Niderlandów mówi, że u nich masek się nie nosi choć pandemia trwa w najlepsze. A tymczasem u nas, restrykcje maskowe zostają zaostrzone.

Nie wnikam w zasadność zakrywania nosa i ust bo nie jestem wirusologiem, ale postanowiłam przybliżyć czytelnikom bloga, jak uzyskać zaświadczenie od lekarza dzięki któremu można legalnie maski nie nosić, czyli nie zakrywać nosa i ust. Pomimo, że szczegóły tych zmian jeszcze nie są znane, ale patrząc jak regulacje covidowe są tworzone na kolanie, pełne sprzeczności i dziur jak w serze szwajcarskim  to odniosę się do stanu aktualnego, czyli jak dzisiaj uzyskać takie zaświadczenie.

Korzystaj z teleporad, zachęcają nas

Niezmiennie, zaleca się aby ograniczyć wizyty w placówkach medycznych jeśli nie ma pilnej potrzeby i wciąż jesteśmy zachęcani do teleporad medycznych. I słusznie bo one zwiększają dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Zatem, czy wystarczy telefon do lekarza aby mieć w kieszeni potrzebne nam zaświadczenie? Tak, wystarczy i już tłumaczę dlaczego. Teleporada medyczna jest odpowiednikiem klasycznej porady medycznej, kiedy udajemy się fizycznie do gabinetu lekarskiego, oparta o te same podstawy prawne, obowiązki lekarza, ale i prawa pacjenta, które w ramach teleporad także przysługują. Lekarz w trakcie teleporady przeprowadza wywiad medyczny, na podstawie którego może takie zaświadczenie wystawić. Tak samo jak wystawia online  L4 czy recepty. Zaświadczenie o przeciwskazaniu zakrywania nosa i ust to dokumentacja medyczna, zawiera dane wrażliwe, odnosi się do naszego stanu zdrowia.

Zaświadczenie w kieszeni lub w telefonie? 

Na gruncie obecnego prawa, możemy zwrócić się do lekarza aby takowe zaświadczenie przesłał nam drogą elektroniczną np. na podany przez nas adres email- niezależnie od tego czy lekarz wystawił papierowe zaświadczenie czy w formie elektronicznej. To nie ma znaczenia. Mamy prawo otrzymać to zaświadczenie bez wychodzenia z domu i wszystko zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że takie zaświadczenie można nosić przy sobie w formie elektronicznej.

Na razie nie znamy szczegółów tego jakie informacje zawierać ma zaświadczenie poza danymi osobowymi pacjenta i danymi lekarza, który je wystawi, czy poza informacją, że pacjent ma przeciwskazania do zakrywania nosa i ust – czy pojawi się w tym zaświadczeniu informacja o przyczynie, że np. pacjent jest astmatykiem, ma problemy kardiologiczne, problemy psychiczne.

Nie ma rejonizacji, a to oznacza, że takie zaświadczenie kiedy przebywamy na Mazurach może wystawić nam lekarz z Krakowa lub Warszawy. Zakładam tutaj, że nie będzie ograniczeń co do wykazu specjalizacji, które będą mogły takie zaświadczenia wystawiać bo każdy lekarz jest w stanie ocenić czy u pacjenta zachodzą uzasadnione powody medyczne aby nie zakrywać nosa i ust. Takie zaświadczenie może równie dobrze wystawić lekarz dentysta.

Uprawnienia kontrolne 

Tu pojawia się kolejne pytanie co zrobi z tym ustawodawca, jak zostanie ten katalog rozszerzony o jakie podmioty, które będą mogły zażądać okazania im naszego zaświadczenia o tym, ze ust i nosa zakrywać nie możemy. Tego jeszcze nie wiemy, bo być może dzisiaj, sam ustawodawca jeszcze nie wie co z tym fantem zrobić. I słusznie bo takie zaświadczenie to dane wrażliwe i nie każdy z ulicy może mieć wgląd w nasz stan zdrowia. Można by w tym miejscu wykorzystać aplikację ProtegoSafe, ale bardzo mała liczba obywateli ją zainstalowała bo jest dobrowolna, a prace nad nią były krytycznie oceniane przez wielu ekspertów od privacy. Ustawodawca zadania łatwego nie ma bo nawet same RODO mu tego nie ułatwia. Jak patrzę na tę konstrukcję to już widzę obszary do naruszeń.

Dbajmy o siebie

Niezależenie od tego jak oceniamy wprowadzane restrykcje, dbajmy o siebie i o innych, bo pośród nas jest wiele osób wysokiego ryzyka, które ze względu na choroby, przebyte czy obecne, zabiegi lub wiek są narażone bardziej. Pamiętajmy, że są wśród nas.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kontakt@prawowtransplantacji.pl