Tydzień Konstytucyjny

Aneta Sieradzka        18 października 2016        Komentarze (0)

W całej Polsce w dniach 17-23 października 2016 r. odbywa się Tydzień Konstytucyjny z inicjatywy Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy.

W ramach projektu prawnicy przeprowadzają lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

To już druga edycja bo w pierwszej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, która odbyła się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 r., wzięło udział 215 szkół i 270 prawników. Jak podaje Stowarzyszenie w lekcjach w ramach Tygodnia Konstytucyjnego uczestniczyło 12 800 uczniów.

Tydzień Konstytucyjny to bardzo cenna inicjatywa, kształtująca świadomość prawną wśród młodych ludzi, szkół gimnazjalnych i liceów. Warto mieć świadomość, że Konstytucja towarzyszy każdemu z nas w codziennym życiu, pomimo, że zupełnie się nad tym nie zastanawiamy, kiedy tak jest i dlaczego.

Z przyjemnością wzięłam udział również w drugiej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, przeprowadzając tym razem lekcję dla ponad 80-ciu gimnazjalistów z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie.

O tym jak ważne są zasady konstytucyjne np. prawo do życia, prawo do ochrony zdrowia, czy godność, z pewnością będę jeszcze tutaj pisać. O znaczeniu Konstytucji,  w procesie przeszczepiania tkanek, komórek i narządów.

img_1904-2

Rising Stars 2016

Aneta Sieradzka        15 października 2016        Komentarze (0)

Kapituła prestiżowego konkursu Rising Stars 2016-Prawnicy Liderzy Jutra, organizowanego co roku przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 14 października br. wyłoniła 30 finalistów tegorocznej edycji. Konkurs skierowany jest do prawników do 35 roku życia – jestem zaszczycona, że będąc przed trzydziestką, znalazłam się w tak wybitnym gronie. Dziękuję…

Kandydatów oceniała kapituła w składzie: Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP (i przewodniczący gremium), Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska, Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Waldemar Koper, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Marcin Radwan-Röhrenschef, członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych, Agnieszka Tałasiewicz, partner w Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy sp.k oraz Ewelina Skocz, HR & Project Manager w BCSystems.

Jak napisał Prawnik.pl Kapituła konkursu wybrała finałową trzydziestkę wschodzących gwiazd świata prawniczego 2016. Uroczysta Gala 14 listopada w Warszawie będzie okazją do wyróżnienia wszystkich finalistów oraz uhonorowania trójki zwycięzców.

14642022_1220615938010895_2351270704378301655_n

Lekarz publicznie krytykuje innego lekarza

Aneta Sieradzka        14 października 2016        Komentarze (0)

Czy lekarz może publicznie krytykować innego lekarza? Swoboda wypowiedzi, a budowanie zaufania do lekarzy – warto sięgnąć do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

W wyroku z dnia 23 kwietnia 2008 r. sygn. akt SK 16/07, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 52 ust. 2 kodeksu etyki lekarskiej w związku z art. 15 pkt 1, art. 41 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich w zakresie, w jakim zakazuje zgodnych z prawdą i uzasadnionych ochroną interesu publicznego wypowiedzi publicznych na temat działalności zawodowej innego lekarza, był niezgodny m.in. z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał stwierdził, że rozwiązanie, które zakazuje lekarzowi krytyki innego lekarza ingeruje w wolność wyrażania swoich poglądów gwarantowaną przez art. 54 ust. 1 Konstytucji. Podkreślił, że wolność ta ma szczególne znaczenie dla kształtowania się postaw i opinii w sprawach budzących publiczne zainteresowanie. Sprawą taką niewątpliwie jest problematyka ochrony zdrowia i funkcjonowania służby zdrowia – zwłaszcza w zakresie, w jakim dotykają kwestii istotnych dla bezpieczeństwa pacjentów.

Trybunał podkreślił, że wolność wypowiedzi nie jest absolutna, a argumentem uzasadniającym ograniczenie możliwość formułowania krytycznych wypowiedzi o lekarzach przez ich kolegów jest ochrona dobra publicznego związanego ze społecznym wizerunkiem służby zdrowia i jej pracowników. Wartość ta podlega jednak ważeniu w zestawieniu z innymi wartościami, prawnie chronionymi, takimi jak: prawo pacjentów do właściwej opieki zdrowotnej, czy prawo do informacji. Realizacji tych wartości służy natomiast ujawnianie błędów lub nadużyć lekarzy oraz budowanie zaufania do lekarzy na obiektywnych podstawach, nie zaś przemilczaniu wątpliwości co do ich pracy.

Trybunał stwierdził, więc, że w granicach podyktowanych ochroną zdrowia i życia pacjentów oraz prawdziwością formułowanych twierdzeń, może zaistnieć konieczność wystąpienia z publiczną krytyką innego lekarza. Interpretacja zakwestionowanego art. 52 ust. 2 KEL zgodna z aprobowanym konstytucyjnie systemem wartości nie może, zatem zmierzać w kierunku uznania całkowitej niedopuszczalności publicznej krytyki lekarza przez innego lekarza i zwolnienia sądów lekarskich z przeprowadzania dowodu prawdy oraz dokonywania ocen wartościujących konkurujące ze sobą w konkretnym wypadku interesy.

paragrafyyyyy

 

12 października 2016 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 września 2016 r.  w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Pełna treść rozporządzenia TUTAJ

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 1656).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nominacja do PILnet’s European Local Impact Award w Amsterdamie

Aneta Sieradzka        11 października 2016        Komentarze (0)

O efektach wielu działań, staram się też informować właśnie tutaj, Was, moich Czytelników, których liczba w okresie od stycznia do września 2016 roku przekroczyła 30 tysięcy!

Bo dzięki Wam otrzymałam taką oto wiadomość:

„I am delighted to inform you that your project that has been nominated for the PILnet’s European Local Impact Award has been shortlisted. Altogether 5  exemplary projects have been selected out of 17 nominations that we received from all  over Europe and your one is definitely among tchem. It also means that your project will be mentioned among the shortlisted projects during the European Pro Bono Forum’s Awarding Ceremony on 17, November in Amsterdam. „

Prawowtransplantacji.pl zostało nominowane do europejskiej nagrody PILnet’s European Local Impact Award jako jeden z pięciu projektów, wybranych spośród 17 zgłoszonych. Ogłoszenie wyników nastąpi w Amsterdamie, 17 listopada podczas uroczystej gali 10. Jubileuszowego Europejskiego Forum Pro Bono. To ogromna radość. Podwójna radość i pewne zobowiązanie, aby nadal zapełniać edukacyjną płaszczyznę w obszarze transplantologii, donacji narządów, i szeroko pojętej ochrony zdrowia w Polsce.

Dziękuję. A.

A tak było 2 lata temu w Londynie, podczas 8. Europejskiego Forum Pro Bono. Caroline, ja i Monika 🙂

10734185_926823610678382_1231269713867527274_n1