Luty 2015

O transplantacji… czyli recenzja mojego autorstwa w Przeglądzie Sejmowym

Aneta Sieradzka        03 lutego 2015        Komentarze (0)

Książka autorstwa dr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej pt. Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego jest specyficzną pozycją  na polskim rynku wydawniczym. Stanowi ona bardzo udane i ciekawe  uzupełnienie literatury przedmiotu w zakresie aspektów prawnych transplantacji komórek, tkanek  i narządów. Należy podkreślić, iż dotychczasowe opracowania transplantacji obejmowały ujęcia cywilistyczne i karne zagadnienia. Monografia, będąca pierwotnie rozprawą doktorską młodej uczonej z […]

Handel organami ludzkimi w Polsce, czy istnieje?

Aneta Sieradzka        03 lutego 2015        Komentarze (0)

Wyroki sądowe za handel organami nie zapadają często pomimo licznych ogłoszeń w internecie typu: „sprzedam wątrobę za…”, „ jestem młody, zdrowy sprzedam narządy”, „mogę uratować komuś życie..” itp. Przytoczę jeden z ostatnich wyroków (2014), który został wydany przez Sąd Rejonowy w Świdnicy (kara grzywny w wysokości 500 zł) za próbę sprzedaży nerki przez kobietę, która […]

Zgoda domniemana, a przeszczep ex mortuo

Aneta Sieradzka        03 lutego 2015        Komentarze (1)

W świetle polskiego ustawodawstwa kwestię zgody na pobranie komórek, tkanek lub narządów reguluje art. 4 i 5 tzw. ustawy transplantacyjnej1. Przepis art. 4 omawianej ustawy stanowi, że komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane ze zwłok ludzkich w celach diagnostycznych, leczniczych, naukowych a także dydaktycznych, które również mogą  być pobierane  w czasie sekcji zwłok, natomiast […]

Przeszczep ex vivo

Aneta Sieradzka        03 lutego 2015        Komentarze (0)

Przeszczepy ex vivo dotyczą dokonania transplantacji na dawcy żywym. Ustawodawca  ograniczył krąg podmiotów, które mogą być dawcami transplantów nieregenerujących się do krewnego w linii prostej, rodzeństwa, osoby przysposobionej, małżonka oraz osoby, wobec której jest to uzasadnione szczególnymi względami osobistymi. Tkanki i komórki regenerujące się mogą  być pobrane od każdej osoby, która posiada pełną zdolność do […]

Sprzeciw – na czym polega i kto może go zgłosić?

Aneta Sieradzka        03 lutego 2015        2 komentarze

Zgoda domniemana polega na możliwości zgłoszenia za życia sprzeciwu wobec pobrania organów i komórek do transplantacji. Osobami uprawnionymi do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec pobrania komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia, są osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione), a także przedstawiciele ustawowi osób małoletnich (lub innej osoby […]