Kwiecień 2019

5 maja wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów, ale i dla placówek medycznych (szpitali, przychodni, klinik, gabinetów lekarskich). W związku z wejściem w życie przepisów sektorowych, które dostosowują polskie ustawy do RODO wprowadzono szereg zmian, pośród nich są zmiany  w ustawie o prawach pacjenta i RPP. Od 5 maja, każdy pacjent otrzyma pierwszą kopię […]

Fałszowanie leków, a RODO

Aneta Sieradzka        27 kwietnia 2019        Komentarze (0)

    Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) fałszywy może być co setny preparat dostępny na rynku, a w Internecie – co drugi . Konsekwencje funkcjonowania rynku fałszywych wyrobów leczniczych są ogromne, począwszy od ekonomicznych (uszczuplenie dochodów państwa), przez społeczne (wydłużenie okresów i wzrost świadczeń z ubezpieczenia społecznego), utratę zaufania obywateli do instytucji państwowych aż do […]