Oświadczenie woli

Aneta Sieradzka        03 lutego 2015        Komentarze (0)

Formą zgody na pobranie narządów po śmierci jest tzw. oświadczenie woli, które jest wyrażeniem świadomej decyzji polegającej na wyrażeniu zgody na potencjalne oddanie narządów w przypadku nagłej śmierci. Kolejną formą  nie uregulowaną przepisami prawa jest poinformowanie bliskich o naszych poglądach na temat transplantacji. W przypadku nagłej śmierci a braku istnienia sprzeciwu, rodzinie zmarłego będzie łatwiej podjąć decyzję o oddaniu narządów do celów transplantacyjnych znając wolę zmarłego.

Przyjęta w polskim ustawodawstwie transplantacyjnym zgoda domniemana przedstawia wyższość wartości zdrowia i życia biorcy nad wolą rodziny zmarłego w przypadku braku istnienia sprzeciwu. Mając na względzie rozwój polskiej transplantologii oraz kształtującej się od niedawna świadomość potencjalnych dawców na temat transplantacji, powyższa konstrukcja zgody domniemanej zdaniem autora jest słusznym rozwiązaniem. Należy również dodać, iż tak przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo prawne lekarzom, którzy wbrew woli rodziny pobierają narządy do przeszczepów.

947114_621914164502663_1857820101_n (1)

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: