Adopcja dziecka przez osobę po przeszczepie.

Aneta Sieradzka        02 listopada 2017        2 komentarze

„Jestem po przeszczepieniu narządu, czy mogę adoptować dziecko? ” 

Transplantacja a adopcja

Jak podają statystyki, bezpłodność, czyli trwała niezdolność do zostania rodzicami, w  Polsce dotyka 2,5 mln kobiet i mężczyzn.  Adopcja to rozwiązanie dla małżeństw, które z przyczyn naturalnych lub zdrowotnych nie mogą zostać rodzicami. Albo po prostu chcą zaopiekować się dzieckiem.  Adopcja dla małżeństw –  polskie prawo nie dopuszcza adopcji przez osoby pozostające w związkach nieformalnych. Kuriozalne są te nasze  przepisy bo z kolei osoba samotna może w Polsce dziecko adoptować, a para żyjąca w związku niemałżeńskim już nie.

Proces adopcyjny jest długi i skomplikowany. Po spełnieniu szeregu warunków przez rodziców adopcyjnych, sąd rodzinny wydaje decyzję o adopcji dziecka na podstawie opinii przygotowanej przez ośrodek adopcyjny.

Zdrowie

Jednym z kryteriów, które brane jest pod uwagę to stan zdrowia kandydata/ów na rodziców adopcyjnych, który musi być dobry zarówno w aspekcie psychicznym jak i fizycznym ( zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza pierwszego kontaktu dla każdego z małżonków), tak więc przebyty zabieg przeszczepienia narządu sam w sobie nie jest przesłanką dyskwalifikującą przyszłego rodzica adopcyjnego.

Przysposobienie dziecka, zwane adopcją reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Przeszczepianie narządów cudzoziemcom w Polsce – stan aktualny i perspektywy

Aneta Sieradzka        30 października 2017        Komentarze (0)

Jest mi szalenie miło poinformować, że 4 grudnia br. podczas międzynarodowej konferencji naukowej Międzykulturowa opieka medyczna , której organizatorem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, wygłoszę wykład nt. Przeszczepianie narządów cudzoziemcom w Polsce- stan aktualny i perspektywy.

Migracja, zapotrzebowanie na przeszczepy, turystyka medyczna czy bardzo dobra jakość przeszczepów w Polsce zachęca cudzoziemców aby poddawać się  tym specjalistycznym zabiegom właśnie w Polsce. Czy w świetle polskiego prawa jest to możliwe?  Czy trzeba mieć w Polsce kartę  stałego pobytu? Jak nasze regulacje traktują obywatela UE a jak osobę  z państw trzecich? Jak to wygląda w przypadku żywego dawstwa, kiedy np. biorcą jest Polka, a dawcą narzeczony z Bangladeszu? Kto zapłaci za procedury? Co z dostępem do opieki potransplantacyjnej? Czy powinniśmy czerpać wzorce prawne np. z Izraela?

Na te wszystkie pytania odpowiem podczas wykładu. Zapraszam do udziału w konferencji.

Rezydenci wypowiadają klauzulę opt-out, która polega na tym, że…

Aneta Sieradzka        30 października 2017        Komentarze (0)

Rezydenci zakończyli protest głodowy i zapowiedzieli, że od grudnia wypowiadają klauzulę opt -out. Na czym ona polega? Pisałam o tym na blogu kilka miesięcy temu, a wpis nader aktualny:

Klauzula OPT-OUT w pigułce.

Ochrona Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Aneta Sieradzka        30 października 2017        Komentarze (0)

28 października br. zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki w ramach Studiów Podyplomowych z Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Unikatowe i specjalistyczne studia z aktualnych zagadnień w dobie zbliżającej się europejskiej reformy RODO cieszą się nieprzeciętnym zainteresowaniem, nie tylko za sprawą bardzo dobrej oferty dydaktycznej, ale i samych wykładowców, praktyków prawa znawców ochrony danych osobowych takich jak dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji czy adw. dr Paweł‚ Litwiński. Mam przyjemność być częścią tego wykładowego gremium, gdzie ze słuchaczami podzielę się wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych w prawie karnym oraz ochronie zdrowia.

Niezmiennie polecam nasz podręcznik pt. Ochrona danych osobowych medycznych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, który popełniliśmy m.in. z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

24 października br., to już karta historii, ale jakże ważna bo za sprawą i wsparciem nieocenionego Profesora Mariana Zembali mogliśmy celebrować przypadający na 26.10 Światowy Dzień Donacji i Transplantacji.

Wydarzenie otworzył Prof. Marian Zembala, po którym expose wygłosił o. Ireneusz Sajewicz z Zakonu Ojców Kamilianów, wskazując na znaczenie dawców w procesie pobierania i przeszczepiania narządów. Podczas wydarzenia, miały miejsce dwie owocne debaty. Jedna z udziałem transplantologów, wśród których głos zabrali Prof. Adam Maciejewski, który wskazywał, że pacjenci wymagający przeszczepu twarzy nie szukają pomocy i zamykają się w domach. Z kolei Prof. Lech Cierpka, krajowy konsultant ds. transplantologii przedstawił dane ilościowe przeszczepów narządów z ostatniego roku, posiłkując się danymi jakościowymi Prof. Pączka – z jednej strony przeszczepiamy za mało, ale pod względem jakościowym bardzo dobrze. Ponadto, głos zabrał Prof. Piotr Małkowski i dr Grzegorz Michalak, którzy odwoływali się do swoich międzynarodowych doświadczeń o których szczegółowo opowiadają w książce Tajemnice transplantacji. Wśród medycznych głosów nie zabrakło komentarza Prof. Roberta Króla oraz dr hab. Grzegorza Budzińskiego, śląskiego konsultanta wojewódzkiego ds. transplantologii, którzy podkreślali sukcesy śląskich transplantologów.  Natomiast druga część debaty o interdyscyplinarnym charakterze, należała do kobiet. Przy serdecznym wprowadzeniu Pana Prof. Mariana Zembali, zabrałam głos na temat aspektów prawnych i wpływie jaki odgrywają normy prawne na rozwój transplantologii zwłaszcza w pionierskich zabiegach. I pojawia się ciągle ten sam, niesatysfakcjonujący wniosek, że prawo wciąż niedostatecznie podąża za rozwojem medycyny. Pomimo, wdrażania dyrektyw, ratyfikowania konwencji czy kolejnych rozporządzeń, wciąż te zmiany mają powolny i niedostateczny charakter, z czym na co dzień musi zmagać się nie tylko personel medyczny, ale i sami pacjenci. Lista wniosków de lege ferenda jest długa. Po mnie głos zabrała Pani Ewa Drzyzga, wskazując na rolę mediów w kształtowaniu świadomości społecznej nt. transplantacji. Dodam, że w autorskim programie Ewy Drzyzgi  36,6 emitowanym przez TVN wielokrotnie poświęcano miejsce przeszczepom, co w niedalekiej przyszłości również będzie mieć miejsce – jesteśmy na etapie konsultacji kolejnych przeszczepowych tematów. W trakcie debaty zabrała głos Pani Marta Kotomska, jedna z kobiet z książki Tajemnice transplantacji, wskazując na ustawiczną potrzebę kształcenia kadr medycznych w zakresie świadomości donacji i transplantacji. Kolejno, wypowiedziała się Pani dr Dąbrówka Gujska z Wydawnictwa Naukowego PWN, które jest wydawcą Tajemnic transplantacji, wskazując, na rolę wydawnictwa naukowego i dostarczania czytelnikowi, aktualnych i wartościowych treści. Pani Dąbrówka, pełniła nieocenioną rolę w procesie wydawniczym książki. W trakcie debaty, głos zabrała Asia Gnosowska, pacjentka po przeszczepie twarzy, której towarzyszyli rodzice i Prof. Adam Maciejewski. Wśród tych wszystkich głosów, pojawiło się żywe świadectwo czyli wystąpienie Pani Agaty Magnes, mamy, która podarowała fragment wątroby swojemu maleńkiemu synkowi. A całość wydarzenia podsumował gospodarz- Pan Prof. Zembala z o. Sajewiczem.

Wydarzenie stało się inspiracją do wielu dalszych działań, także wpisów na blogu, o czym będę czasami tu pisać.

To był bardzo dobry dzień. Nie tylko dla transplantologii, za który serdecznie i szczególnie dziękuję Panu Prof. Marianowi Zembali, Bogusi Król (koordynatorowi transplantacyjnemu), Prof. Lechowi Cierpce, Prof. Adamowi Maciejewskiemu, dr hab. Grzegorzowi Budzińskiemu i wszystkim obecnym bo sala im. Prof. Religii pękała w szwach. Dosłownie. Ciepłe słowa kieruję również do Pani Alicji Chachaj, z Fundacji Rozwoju Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz Tak dla Transplantacji, Stowarzyszeniu LIVER z Krakowa, Drużynie Szpiku z Poznania i innym. Pani Kasi, która na pięknych fotografiach uwieczniła ten znakomity dzień.

Dziękuję! I pozdrawiam Śląsk! ŚCCS😊

Na facebookowym profilu Prawo w transplantacji, można zobaczyć galerię zdjęć.

………………………..

TUTAJ, zakupisz Tajemnice transplantacji