Publikacje

                  Wybrane publikacje naukowe oraz wypowiedzi medialne:                                                                                                                                                      

 • Sieradzka Aneta, „Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym, a odpowiedzialność”, [w:] Puls Bloku Operacyjnego, Nr 1/2017, Poznań 2017
 • Sieradzka Aneta (red.), Tykwińska-Rutkowska Dominika (red.) „Komentarz do ustawy z dnia 1 lipca 2005 r., o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu tkanek, komórek i narządów. Komentarz z wprowadzeniem etyka.” Wespół z: Prof. Ewa Bagińska, Prof. Ewa Guzik-Makaruk, Prof. Paweł Łuków, Prof. Roman Danielewicz, Dr Izabela Andrych-Brzezińska ( w przygotowaniu), Wyd. C.H. Beck
 • Sieradzka Aneta, „Odpowiedzialność prawna za przekroczenie zasad ochrony dokumentacji medycznej”, [w:] Medium. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Nr 3/2017, Wrocław 2017
 • Sieradzka Aneta, komentarz dla Menedżer Zdrowia, Nowelizacja ustawy transplantacyjnej, Poznań 2017
 • Sieradzka Aneta, komentarz dla Menedżer Zdrowia, Przeszczep od żywego dawcy w Polsce? To niemal jak wygrana w totka, Poznań 2017
 • Sieradzka Aneta, Debata Kobiet w TVN24 bis Przeszczepy w Polsce i na świecie, 2017
 • Sieradzka Aneta, Handel narządami na świecie w Pytanie na Śniadanie, TVP2, 2017
 • Sieradzka Aneta, Legal aspects of living donor organ in Poland „[w:] International Journal – Science MEDTube
 • Sieradzka Aneta, komentarz dla Polskie Radio Trójka, Aspekt prawny żywego dawcy, dn. 26.08.2016 r.
 • Sieradzka Aneta, komentarz dla magazynu Chcemy być Rodzicami, Urzędnik zadecyduje, komu wolno urodzić, http://www.chcemybycrodzicami.pl/artykul/1621/urzednik-zadecyduje-komu-wolno-urodzic
 • Sieradzka Aneta, (red.) „Tajemnice transplantacji”, [z: prof. A.Maciejewski, prof.A.Kwiatkowski, prof. J.Wałaszewski, prof. M. Lao, prof. M. Krawczyk, prof. J. Szmidt, prof. R. Danielewicz, prof. A. Chybicka, prof. W. Jędrzejczak, prof. Z. Wylęgała, prof. A. Dziatkowiak, prof. M. Zembala, prof. B. Rutkowski, dr hab. J. Sieńko, dr R. Kieszek, mgr M. Kotomska, dr A. Woderska, prof. J. Dubiel, prof. P. Przybyłowski, dr hab. M. Pacholczyk, dr hab. M. Kosieradzki, dr Łukasz Krakowczyk, dr G. Michalak, prof. P. Małkowski, prof. R. Grenda, prof. P. Kaliciński), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Sieradzka Aneta, komentarz dla Dziennika Rzeczpospolita, Dawca przekaże organ nieznajomemu anonimowo http://www.rp.pl/Zdrowie/303309913-Dawca-przekaze-organ-nieznajomemu-anonimowo.html#ap-1
 • Sieradzka Aneta, ” Dane i prywatność w transplantologii” [w] „Ochrona danych osobowych medycznych”, red. P.Litwiński, K.Wojsyk, M. Krasińska, E. Bielak-Jomaa,A. Sieradzka, P. Krawczyński, M. Jagielski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • Sieradzka Aneta, „Ochrona danych medycznych w podmiotach leczniczych” [w:] „Ochrona danych osobowych w jednostkach gospodarczych” red. M. Typek, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • Sieradzka Aneta, komentarz dla TVN24, Polska i Świat, http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/polska-i-swiat-pionierski-przeszczep,625819.html
 • Sieradzka Aneta, „Aneta Sieradzka ambasadorem transplantologii. O bezpieczeństwie prawnym przeszczepów.” Wywiad z dn.3 marca 2016http://medispace.pl/aneta-sieradzka-ambasadorem-transplantologii-o-bezpieczenstwie-prawnym-przeszczepow/
 • Sieradzka Aneta, Prawnicze Interpretacje. Prawo w transplantacji narządów [w:] Kobieta z męskim sercem, A. Szklarz, Warszawa 2016
 • Sieradzka Aneta, „Prawnik pro bono”, Pokój Adwokacki 11/2015, Warszawa 2015 http://pokojadwokacki.pl/?post_id=2497
 • Sieradzka Aneta, „Wybory w samorządzie lekarskim” [w:] „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego”pod red. A.Pyrzyńska,M.Kropkowski,J.Rzeszowski, Wyd.Naukowe UMK, Toruń 2015
 • Sieradzka Aneta, „Handel jajeczkami kwitnie”, komentarz dla Dziennika Rzeczpospolita z dn. 16.10.2015 http://www4.rp.pl/Prawo-karne/310159887-Handel-komorkami-jajowymi-kwitnie—bedzie-karany.html
 • Sieradzka Aneta, „Prawnik na Uniwersytecie Trzeciego Wieku”, Pokój Adwokacki 9/2015, Warszawa 2015 http://pokojadwokacki.pl/?post_id=2098
 • Sieradzka Aneta, „Prawo a agresja wobec personelu medycznego”, Służba Zdrowia, Nr/2015, Warszawa, s.47-49.
 • Sieradzka Aneta, „Zakaz komercjalizacji transplantacji w świetle prawa międzynarodowego”, Prawo Europejskie w Praktyce, Nr6/2015,Warszawa,  http://pewp.pl/index.phpoption=com
 • content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=69
 • Sieradzka Aneta, „Małoletni jako kandydat na dawcę narządów”, Medical Maestro Magazine, Nr3/2015, Poznań 2015
 • Sieradzka Aneta, „Zniesławienie – jak się bronić?”, Służba Zdrowia, Nr43-51/2015, Warszawa, s. 50
 • Sieradzka Aneta, „Ochrona danych osobowych w gabinecie dietetyka”, Polish Journal of Nutrition, Nr 1/2015, Łodź
 • Sieradzka Aneta, „Nerka dla rodziny, inni mogą czekać”, komentarz dla dziennika Rzeczpospolita z dnia 11 maja 2015r.; http://prawo.rp.pl/artykul/757952,1199668-Anonimowe-oddanie-organu-do-przeszczepow-niespokrewnionej-osobie-moze-skrocic-kolejki.html
 • Sieradzka Aneta, „Odpowiedzialność cywilna  pielęgniarki i położnej za szkodę wyrządzoną pacjentowi” [w:] PRAWO dla MEDYCYNY, Medical Maestro Magazine, Poznań, 1/2015, s. 156.
 • Sieradzka Aneta, „Prawo w transplantacji czyli o prawnych aspektach w transplantologii w Polsce i na świecie” [w:] PRAWO dla MEDYCYNY, Medical Maestro Magazine, Poznań  1/2015, s.186.
 • Sieradzka Aneta, „Lekarz przedsiębiorca- obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów” [w:] Medical Maestro Magazine, Nr7/2015, Poznań, 2015
 • Sieradzka Aneta, portal InfoNFZ.pl,  Konstytucja, wolność sumienia a klauzula sumienia
  http://aneta-sieradzka.infonfz.pl/artykul,konstytucja-wolnosc-sumienia-a-klauzula-sumienia.html
 • Sieradzka Aneta, „Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego” D.Tykwińska-Rutkowska, recenzja monografii, Przegląd Sejmowy, NR 3/2014, Warszawa 2014, s.221.  http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/DF                             DEBFDDDA641A24C1257D490045A458/$File/ps122.pdf
 • Sieradzka Aneta, portal InfoNFZ.pl, Business Centre Club o telemedycynie, http://aneta-sieradzka.infonfz.pl/artykul,business-centre-club-o-telemedycynie.html
 • Sieradzka Aneta, Syp Szymon, „Eksterytorialne stosowanie amerykańskiej ustawy  antykorupcyjnej a problem korupcji w polskiej służbie zdrowia” [w:] „Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej”, red. T. Sroka, J. Kostrubiec, A. Janus, P. Szczęśniak, Warszawa 2014
 • Sieradzka Aneta, portal InfoNFZ.pl,  NRL doradza lekarzom –  formy zatrudnienia i dyżury medyczne, jakie najlepsze? http://aneta-sieradzka.infonfz.pl/artykul,nrl-doradza-lekarzom-formy-zatrudnienia-i-dyzury-medyczne-jakie-najlepsze.html
 • Sieradzka Aneta, „Rola Rzecznika Praw Pacjenta w kształtowaniu bezpieczeństwa z perspektywy pacjenta” [w:] „Zdrowie i medycyna- wyzwania przyszłości”, red. M. Pasowicz,  Kraków 2013, Oficyna Wydawnicza AFM, s. 175.
 •  Sieradzka Aneta, komentarz dla Lovekrakow.pl „Ile zapłacimy za wywóz śmieci po 1 lipca? Będzie drożej !”
  Dostępny w Internecie: http://lovekrakow.pl/aktualnosci/ile-zaplacimy-za-wywoz-smieci-po-1-lipca-bedzie-drozej_2450.html
 • Sieradzka Aneta, „Przetwarzanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej” [w:] „Zarządzanie podmiotami leczniczymi- bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali”; red. M. Pasowicz, Kraków 2012, Oficyna Wydawnicza AFM, s. 85
 • Sieradzka Aneta, Haniszewski Wojciech „Działy farmacji konieczne – i wpisywanedo rejestru” [w:] „Rozliczenia księgowe  działalności leczniczej” nr 12/2012, Warszawa 2012,  s. 58
 • Sieradzka Aneta, analiza, ”Nowa ustawa śmieciowa rewolucją w systemie gospodarowania odpadami” (analiza), Barometr Rozwoju Małopolski Nr 28-29/2011, Katedra Analiz Regionalnych Klubu Jagiellońskiego, Kraków 2011, http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/Barometr-Rozwoju-Malopolski-28-29-128-129.pdf
 • Sieradzka Aneta„Pozycja ustrojowa Prezydenta Rosji w świetle postanowień Konstytucji Federacji Rosyjskiej” [w:] „Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata”, red. R. Zych,  Wyd. UMK w Toruniu, Toruń 2011, s.31.
 • Sieradzka Aneta, „Status mniejszości narodowych w Unii Europejskiej a prawa mniejszości w świetle polskiego ustawodawstwa” [w:] „Konstytucja w dobie europejskich wyzwań”,  red. M. Zubik, A. Paprocka, R. Puchta, Instytut Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 201.