Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Kościół a transplantacja

Aneta Sieradzka20 grudnia 2020Komentarze (0)

Transplantacja to szereg dylematów, choć w jej definicji legalnej (prawnej) czy medycznej o nich nie przeczytamy. To dylematy natury etycznej, filozoficznej, ale też religijnej. Potencjalny kandydat na dawcę/biorcę również musi się zmierzyć z tym kontekstem transplantacji jakim jest religia, którą wyznaje i praktykuje. Tego dylematu nie mają jedynie ateiści.

Doktryna Kościoła Katolickiego a transplantacje

W nauczaniu Kościoła na skutek ewolucji zasady całościowości (principium totalitatis), którą katolicka etyka medyczna uznaje za punkt odniesienia w dokonywaniu moralnej oceny transplantacji. Przyjęto pogląd zgodny z zasadą całościowości, określającej człowieka jako byt złączony (scalony wewnętrznie), który stanowi o jedności ciała i duszy (corpore et animaunus), pojmując osobę ludzką jako jedność duchowo-cielesną. Doktryna Kościoła Katolickiego dopuszcza przeszczepianie narządów.

Zgodnie z art. 2296 Katechizmu Kościoła Katolickiego, przeszczepianie narządów jest moralnie dopuszczalne jeśli fizyczne i psychiczne ryzyko ponoszone przez dawcę jest proporcjonalne do dobra biorcy,  a przeszczepienie następuje po udzieleniu wyraźnej zgody dawcy lub jego rodziny.

Pomiędzy doktryną Kościoła Katolickiego a ustawą transplantacyjną w zakresie udzielenia zgody na przeszczepienie lub pobranie narządu występuje sprzeczność bo ustawa nie uzależnia pobrania od zapytania rodziny. Rozmowa z rodziną w świetle ustawy ma na celu rzetelną autoryzację pobrania, które nie polega tylko na tym aby sprawdzić czy donator nie zgłosił sprzeciwu do Centralny Rejestr Sprzeciwów ale też na weryfikacji zapisu ustawy który stanowi o pisemnym lub ustnym sprzeciwie wyrażonym za życia. Od tego jak przebiega rozmowa i jaki ma kontekst to zależy już od przygotowania koordynatora transplantacyjnego, który powinien dysponować także wiedzą prawną w tym zakresie.

  • Kongregacja Nauki i Wiary w Instrukcji Donum vitae wskazuje, że wiedza i technika powinny służyć osobie ludzkiej, jej niezbywalnym prawom i jej prawdziwemu i integralnemu dobru (…) wiedza bez sumienia do niczego innego nie może doprowadzać jak tylko do zniszczenia człowieka.

Jakie poglądy głosili papieże w XX i XXI wieku na temat transplantacji? O tym, przeczytacie w kolejnym wpisie na moim blogu. O innych religiach także!

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Anetę Sieradzką w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: