Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Nie hejtuj lekarza. Nie bądź internetowym przestępcą.

Aneta Sieradzka04 marca 20192 komentarze

Miniony weekend był dość pracowity, inspirujący i pełen  ciekawych wniosków, a to za sprawą Międzynarodowego Sympozjum Okulistycznego w Wiśle, podczas którego miałam przyjemność wygłosić wykład w sesji Banków Tkanek Oka w Polsce. Sesji przewodniczył Dyrektor Poltransplantu Pan Profesor Artur Kamiński, a całe wydarzenie odbyło się pod przewodnictwem naukowym Pana Profesora Edwarda Wylęgały. Rok temu podczas sympozjum mówiłam o RODO, a podczas tegorocznej edycji temat był również na czasie. Hejt. Pytanie, któż z nas nie posmakował hejtu? Warto wiedzieć, że można z tym „popularnym” zjawiskiem jakim jest  mowa nienawiści skutecznie walczyć. Bo hejtują pacjenci, rodziny pacjentów, a nawet sam personel. Sytuacje kiedy personel medyczny hejtuje swoich kolegów czy koleżanki z pracy nie jest też zjawiskiem obcym. Najczęściej hejt wymierzony jest w lekarzy.
Hejt to przestępstwo.
Internet jest środkiem masowego komunikowania, za pomocą którego sprawca może dopuścić się zarówno zniesławienia, jak i znieważenia. Mówi o tym art. 212 § 2 i 216 § 2 K.k. Według kodeksu karnego ścigane są zniesławienie i znieważenie innej osoby, propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu, znieważenie grupy lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo jej bezwyznaniowości oraz znieważenie narodu lub Rzeczpospolitej.
Zniesławienie.
Zniesławienia to pomówienie, które prowadzi do poniżenia w oczach opinii publicznej lub narażenia pokrzywdzonego na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania stanowiska, zawodu lub danego rodzaju działalności. Treścią pomówienia, co do zasady, są informacje nieprawdziwe. Przestępstwo to zostało stypizowane w art. 212 Kodeksu karnego. Jak ścigać? Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 212 § 4 K.k.)
Zniewaga.
Przestępstwo zniewagi polega zaś na ubliżeniu innej osobie w jej obecności lub pod jej nieobecność, ale z zamiarem, by zniewaga do niej dotarła. Przestępstwo to zostało stypizowane w art. 216 K.k. O znieważeniu decyduje użycie zwrotu lub gestu, które powszechnie odbierany jest za pogardliwy, wulgarny lub ośmieszający, obraźliwy i naruszający godność pokrzywdzonego (subiektywne poczucie własnej wartości).
Dla oceny, czy określone zachowanie stanowi zniewagę, istotne zna-czenie ma obiektywna ocena tego zachowania, tj. czy zachowanie to jest powszechnie, przeciętnie przez osoby trzecie uważane za obraźliwe i naruszające godność pokrzywdzonego. Jak ścigać? Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 216 § 5 k.k.)
Kary
Ten, który dopuścił się zniesławienia lub znieważenia za pomocą środków masowego komunikowania się, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do wysokości roku. Sąd może też orzec nawiązkę.

Hejt a dobra osobiste

„Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Każdy człowiek posiada dobra osobiste niezależnie od pochodzenia, wykształcenia czy statusu społecznego, są one niezbywalne.
CO ZROBIĆ? osoba, której dobra osobiste naruszono ma prawo żądać zaniechania działania (usunięcie wpisu), usunięcia skutków naruszenia, zadośćuczynienia i odszkodowania, jeżeli wpis wyrządził nam szkodę majątkową. Katalog żądań przewidziany został w art. 24 § 1 k.c.

  • Portal ZananyLekarz był przedmiotem dyskusji po moim wykładzie, lekarze pytali o to, jak się z niego wypisać? O czym napiszę w kolejnym wpisie na blogu.
  • Kiedy widzisz w internecie wpisy/komentarze mogące naruszać Twoje dobra osobiste to jak najszybciej zrób printskrin, który ma wartość dowodową i skonsultuj się z prawnikiem aby opracować dalszą skuteczną strategię działań.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Monika 20 marca, 2019 o 12:01

„Treścią pomówienia, co do zasady, są informacje nieprawdziwe.” Myślę, że najczęściej swoje żale wylewają na fora niezadowoleni pacjenci w swoim odczuciu pokrzywdzeni wizytom, którzy opisują swoje doświadczenia ku przestrodze. Czy to można nazwać hejtem?

Odpowiedz

Aneta Sieradzka 29 października, 2021 o 18:52

Krytyka nie zawsze jest hejtem, ale może być.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Anetę Sieradzką w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: