Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Rada Europy przeciwko handlowi narządami

Aneta Sieradzka02 stycznia 2024Komentarze (0)

Tematyka handlu narządami od lat wzbudza zainteresowanie, nie tylko wśród Czytelników bloga, dlatego warte uwagi są zadania jakie określono w kadencji na lata 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2027 r. w Europejskim Komitecie ds. Przeszczepiania Narządów w zakresie przeciwdziałania handlowi narządami m.in:

Rada Europy przeciwko handlowi narządami

gromadzenie informacji na temat możliwych nielegalnych przeszczepów w państwach członkowskich za pośrednictwem sieci Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Podróży w celu Transplantacji (NETTA), zgodnie z Uchwałą Komitetu Ministrów CM/Res(2013)55 w sprawie ustalenia procedur gromadzenia i rozpowszechniania danych na temat przeszczepów działalności poza krajowym systemem transplantacyjnym oraz Uchwałą Komitetu Ministrów CM/Res(2017)2 ws. ustanawiające procedury postępowania z pacjentami, którzy otrzymali przeszczep narządu za granicą, po powrocie do kraju ojczystego i  możliwości otrzymania dalszej opieki;

⮕ opracowywanie dokumentów technicznych i zawierających wytyczne dla organów odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną i pracowników służby zdrowia w celu zapobiegania i wykrywania oraz zwalczanie handlu narządami oraz handlu ludźmi w celu pobrania narządów, zgodnie z art. Konwencja Rady Europy przeciwko handlowi narządami ludzkimi oraz Konwencja Rady Europy ws. Akcja przeciwko handlowi ludźmi; 

          >>> Przeczytaj także: 9 lat z życia blogerki

zapewnianie szkoleń i wspieranie wielodyscyplinarnej współpracy pomiędzy odpowiednimi władzami i podmiotami zaangażowanymi w walka z przestępczością związaną z przeszczepami za pośrednictwem NETTA; 

aktywne promowanie i upowszechnianie ww. konwencji, przyczyniając się do ich szerokiej ratyfikacji, akceptacja i realizacja;

⮕ wspieranie Komitetu Stron Konwencji Rady Europy przeciwko handlowi narządami ludzkimi w kwestiach etycznych i technicznych;

⮕ współpraca z Grupą Ekspertów ds. Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA) przy wdrażaniu wszystkich aspektów zwalczania handlu ludźmi w celu pobrania narządów objęte Konwencją o Działania przeciwko handlowi ludźmi (CETS 197);

⮕ współpraca z Europejską Komisją ds. Problemów Przestępczości (CDPC) przy realizacji wszystkich aspektów walki przeciwko handlowi narządami ludzkimi objętymi Konwencją przeciwko handlowi narządami ludzkimi (CETS 216), w tym poprzez udział w Komitecie Stron;

          >>> O tym, że potrzebujemy robotyzować świadczenia zdrowotne przeczytasz we wpisie: Roboty medyczne i sztuczna inteligencja

współpraca z Komitetem Sterującym ds. Praw Człowieka w Dziedzinie Biomedycyny i Zdrowia (CDBIO) w wdrożenie wszystkich aspektów transplantacji objętych Konwencją Praw Człowieka i Biomedycyny (ETS 164) oraz Protokół dodatkowy w sprawie przeszczepiania narządów i tkanek pochodzenia ludzkiego (ETS 168)

Tych zadań określonych na najbliższe lata jest znaczenie więcej, do których będę się jeszcze tutaj odnosić i je przybliżać.

————————
♦️Sieradzka&Partners https://anetasieradzka.pl
♦️LAWfully https://lawfully.pl

***

Europejski Komitet ds. Przeszczepiania Narządów (CD-P-TO)

CD-P-TO utworzono po Trzeciej Konferencji Europejskich Ministrów Zdrowia, która odbyła się w Paryżu w 1987 r. na temat etycznych, organizacyjnych i legislacyjnych aspektów przeszczepiania narządów [Czytaj dalej…]

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Anetę Sieradzką w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: