Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Szkolenia

Oferuję Państwu możliwość uczestnictwa w szkoleniach zamkniętych i dedykowanych, które prowadzę z zakresu prawa (gospodarczego, ochrony danych osobowych (RODO), cyberbezpieczeństwa, aml, administracyjnego, medycznego i ochrony zdrowia, konstytucyjnego) dla administracji publicznej, rządowej, NGO oraz podmiotów komercyjnych.

Szkolenia dla lekarzy, managerów, pielęgniarek, urzędników państwowych i innych.

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się ze mną mailowo (asieradzka@protonmail.com), telefonicznie (+48 794 918 683)

Dotychczas jako wykładowca przepracowałam ponad 2 tysiące godzin, pracując m.in. dla:

 

Dotychczasowe, wybrane i zrealizowane tematy szkoleń:

 1. „Ochrona danych osobowych medycznych”
 2. ” RODO w badaniach klinicznych”
 3. „Sieć szpitali – jak funkcjonować w świetle nowych zmian: zasady i procedury”
 4. „Zasady i procedury prowadzenia badań klinicznych”
 5. „Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących skarg i wniosków”
 6. ” Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty- zasady odbywania specjalizacji (rezydentury)”
 7. „Ochrona danych osobowych w gabinecie dietetyka”
 8. „ABC przedsiębiorczości- jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą”
 9. „Lekarz w internecie, a ochrona dóbr osobistych”
 10. „Zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej- aktualny stan prawny”
 11. „Pacjent w przepisach prawa- prawa pacjenta a droga sądowa”
 12. „Zdrowie publiczne- finansowanie i sprawozdawczość w świetle nowej ustawy”
 13. „Mobbing i dyskryminacja w szkole”
 14. „Prawo zamówień publicznych- aktualny stan prawny w 2017 r.”
 15. „Administrator Bezpieczeństwa danych medycznych”
 16. „Dobra Praktyka Dystrybucyjna 2017”
 17. „Działalność gospodarcza w świetle aktualnych przepisów”

 

*Opracowuję autorskie materiały, prezentacje, skrypty, kazusy.