Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Przychodnia prawna

Dorobek naukowy

                  Wybrane publikacje naukowe oraz wypowiedzi medialne:                                                                                                                                                      

 • Sieradzka Aneta,Ochrona danych osobowych pacjentów” [w:] Meritum. Ochrona danych osobowych, red. D. Lubasz, Wolters Kluwer 2020
 • Sieradzka Aneta (red.), Monitoring w placówkach medycznych, Wyd. Beck, Warszawa 2020
 • Sieradzka Aneta, „Konstytucyjne prawo do prywatności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych” [w:] Monitoring w placówkach medycznych, Wyd.Beck, Warszawa 2020
 • Sieradzka Aneta (red.), Monika Wieczorek (red.), Monitoring zgodny z RODO. Praktyczny poradnik dla sektora publicznego i prywatnego, Wyd. Beck, Warszawa 2020
 • Sieradzka Aneta (red.), „Dyrektywa fałszywkowa a RODO”, Wyd. Beck, Warszawa 2019
 • Sieradzka Aneta (red.), Dominika Tykwińska- Rutkowska (red.), „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia a zasady prowadzenia dokumentacji medycznej” [w:] „Dokumentacja RODO w placówkach medycznych”, Wyd. Beck, Warszawa 2019
 • Sieradzka Aneta (red.), Dominika Tykwińska- Rutkowska (red.), „Dokumentacja RODO w placówkach medycznych”, Wyd. Beck, Warszawa 2019
 • Sieradzka Aneta (red.), „Ochrona danych osobowych medycznych”, wespół z: Paweł Litwiński, Kajetan Wojsyk, Edyta Bielak- Jomaa, Monika Krasińska, Mariusz Jagielski, Klara Anders, Piotr Kawczyński, C.H. Beck, Warszawa  2018
 • Sieradzka Aneta, (red.) „Tajemnice transplantacji”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017
 • Sieradzka Aneta (red.), Tykwińska-Rutkowska Dominika (red.) „Komentarz do ustawy z dnia 1 lipca 2005 r., o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu tkanek, komórek i narządów. Komentarz z wprowadzeniem etyka.” Wespół z: Prof. Ewa Bagińska, Prof. Ewa Guzik-Makaruk, Prof. Paweł Łuków, Dr Izabela Andrych-Brzezińska, ( w przygotowaniu), Wyd. C.H. Beck 2020
 • Sieradzka Aneta, „Odpowiedzialność prawna za przekroczenie zasad ochrony dokumentacji medycznej”, [w:] Medium. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Nr 3/2017, Wrocław 2016
 • Sieradzka Aneta, komentarz dla Menedżer Zdrowia, Nowelizacja ustawy transplantacyjnej, Poznań 2017
 • Sieradzka Aneta, komentarz dla Menedżer Zdrowia, Przeszczep od żywego dawcy w Polsce? To niemal jak wygrana w totka, Poznań 2017
 • Sieradzka Aneta, Debata Kobiet w TVN24 bis Przeszczepy w Polsce i na świecie, 2017
 • Sieradzka Aneta, Handel narządami na świecie w Pytanie na Śniadanie, TVP2, 2017
 • Sieradzka Aneta, Legal aspects of living donor organ in Poland „[w:] International Journal – Science MEDTube
 • Sieradzka Aneta, komentarz dla Polskie Radio Trójka, Aspekt prawny żywego dawcy, dn. 26.08.2016 r.
 • Sieradzka Aneta, komentarz dla magazynu Chcemy być Rodzicami, Urzędnik zadecyduje, komu wolno urodzić, http://www.chcemybycrodzicami.pl/artykul/1621/urzednik-zadecyduje-komu-wolno-urodzic
 • Sieradzka Aneta, komentarz dla Dziennika Rzeczpospolita, Dawca przekaże organ nieznajomemu anonimowo http://www.rp.pl/Zdrowie/303309913-Dawca-przekaze-organ-nieznajomemu-anonimowo.html#ap-1
 • Sieradzka Aneta, ” Dane i prywatność w transplantologii” [w] „Ochrona danych osobowych medycznych”, red. P.Litwiński, K.Wojsyk, M. Krasińska, E. Bielak-Jomaa,A. Sieradzka, P. Krawczyński, M. Jagielski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • Sieradzka Aneta, „Ochrona danych medycznych w podmiotach leczniczych” [w:] „Ochrona danych osobowych w jednostkach gospodarczych” red. M. Typek, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • Sieradzka Aneta, komentarz dla TVN24, Polska i Świat, http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/polska-i-swiat-pionierski-przeszczep,625819.html
 • Sieradzka Aneta, „Aneta Sieradzka ambasadorem transplantologii. O bezpieczeństwie prawnym przeszczepów.” Wywiad z dn.3 marca 2016http://medispace.pl/aneta-sieradzka-ambasadorem-transplantologii-o-bezpieczenstwie-prawnym-przeszczepow/
 • Sieradzka Aneta, Prawnicze Interpretacje. Prawo w transplantacji narządów [w:] Kobieta z męskim sercem, A. Szklarz, Warszawa 2016
 • Sieradzka Aneta, „Prawnik pro bono”, Pokój Adwokacki 11/2015, Warszawa 2015 http://pokojadwokacki.pl/?post_id=2497
 • Sieradzka Aneta, „Wybory w samorządzie lekarskim” [w:] „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego”pod red. A.Pyrzyńska,M.Kropkowski,J.Rzeszowski, Wyd.Naukowe UMK, Toruń 2015
 • Sieradzka Aneta, „Handel jajeczkami kwitnie”, komentarz dla Dziennika Rzeczpospolita z dn. 16.10.2015 http://www4.rp.pl/Prawo-karne/310159887-Handel-komorkami-jajowymi-kwitnie—bedzie-karany.html
 • Sieradzka Aneta, „Prawnik na Uniwersytecie Trzeciego Wieku”, Pokój Adwokacki 9/2015, Warszawa 2015 http://pokojadwokacki.pl/?post_id=2098
 • Sieradzka Aneta, „Prawo a agresja wobec personelu medycznego”, Służba Zdrowia, Nr/2015, Warszawa, s.47-49.
 • Sieradzka Aneta, „Zakaz komercjalizacji transplantacji w świetle prawa międzynarodowego”, Prawo Europejskie w Praktyce, Nr6/2015,Warszawa,  http://pewp.pl/index.phpoption=com
 • content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=69
 • Sieradzka Aneta, „Małoletni jako kandydat na dawcę narządów”, Medical Maestro Magazine, Nr3/2015, Poznań 2015
 • Sieradzka Aneta, „Zniesławienie – jak się bronić?”, Służba Zdrowia, Nr43-51/2015, Warszawa, s. 50
 • Sieradzka Aneta, „Ochrona danych osobowych w gabinecie dietetyka”, Polish Journal of Nutrition, Nr 1/2015, Łodź
 • Sieradzka Aneta, „Nerka dla rodziny, inni mogą czekać”, komentarz dla dziennika Rzeczpospolita z dnia 11 maja 2015r.; http://prawo.rp.pl/artykul/757952,1199668-Anonimowe-oddanie-organu-do-przeszczepow-niespokrewnionej-osobie-moze-skrocic-kolejki.html
 • Sieradzka Aneta, „Odpowiedzialność cywilna  pielęgniarki i położnej za szkodę wyrządzoną pacjentowi” [w:] PRAWO dla MEDYCYNY, Medical Maestro Magazine, Poznań, 1/2015, s. 156.
 • Sieradzka Aneta, „Prawo w transplantacji czyli o prawnych aspektach w transplantologii w Polsce i na świecie” [w:] PRAWO dla MEDYCYNY, Medical Maestro Magazine, Poznań  1/2015, s.186.
 • Sieradzka Aneta, „Lekarz przedsiębiorca- obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów” [w:] Medical Maestro Magazine, Nr7/2015, Poznań, 2015
 • Sieradzka Aneta, portal InfoNFZ.pl,  Konstytucja, wolność sumienia a klauzula sumienia
  http://aneta-sieradzka.infonfz.pl/artykul,konstytucja-wolnosc-sumienia-a-klauzula-sumienia.html
 • Sieradzka Aneta, „Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego” D.Tykwińska-Rutkowska, recenzja monografii, Przegląd Sejmowy, NR 3/2014, Warszawa 2014, s.221.  http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/DF                             DEBFDDDA641A24C1257D490045A458/$File/ps122.pdf
 • Sieradzka Aneta, portal InfoNFZ.pl, Business Centre Club o telemedycynie, http://aneta-sieradzka.infonfz.pl/artykul,business-centre-club-o-telemedycynie.html
 • Sieradzka Aneta, Syp Szymon, „Eksterytorialne stosowanie amerykańskiej ustawy  antykorupcyjnej a problem korupcji w polskiej służbie zdrowia” [w:] „Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej”, red. T. Sroka, J. Kostrubiec, A. Janus, P. Szczęśniak, Warszawa 2014
 • Sieradzka Aneta, portal InfoNFZ.pl,  NRL doradza lekarzom –  formy zatrudnienia i dyżury medyczne, jakie najlepsze? http://aneta-sieradzka.infonfz.pl/artykul,nrl-doradza-lekarzom-formy-zatrudnienia-i-dyzury-medyczne-jakie-najlepsze.html
 • Sieradzka Aneta, „Rola Rzecznika Praw Pacjenta w kształtowaniu bezpieczeństwa z perspektywy pacjenta” [w:] „Zdrowie i medycyna- wyzwania przyszłości”, red. M. Pasowicz,  Kraków 2013, Oficyna Wydawnicza AFM, s. 175.
 •  Sieradzka Aneta, komentarz dla Lovekrakow.pl „Ile zapłacimy za wywóz śmieci po 1 lipca? Będzie drożej !”
  Dostępny w Internecie: http://lovekrakow.pl/aktualnosci/ile-zaplacimy-za-wywoz-smieci-po-1-lipca-bedzie-drozej_2450.html
 • Sieradzka Aneta, „Przetwarzanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej” [w:] „Zarządzanie podmiotami leczniczymi- bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali”; red. M. Pasowicz, Kraków 2012, Oficyna Wydawnicza AFM, s. 85
 • Sieradzka Aneta, Haniszewski Wojciech „Działy farmacji konieczne – i wpisywanedo rejestru” [w:] „Rozliczenia księgowe  działalności leczniczej” nr 12/2012, Warszawa 2012,  s. 58
 • Sieradzka Aneta, analiza, ”Nowa ustawa śmieciowa rewolucją w systemie gospodarowania odpadami” (analiza), Barometr Rozwoju Małopolski Nr 28-29/2011, Katedra Analiz Regionalnych Klubu Jagiellońskiego, Kraków 2011, http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/Barometr-Rozwoju-Malopolski-28-29-128-129.pdf
 • Sieradzka Aneta„Pozycja ustrojowa Prezydenta Rosji w świetle postanowień Konstytucji Federacji Rosyjskiej” [w:] „Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata”, red. R. Zych,  Wyd. UMK w Toruniu, Toruń 2011, s.31.
 • Sieradzka Aneta, „Status mniejszości narodowych w Unii Europejskiej a prawa mniejszości w świetle polskiego ustawodawstwa” [w:] „Konstytucja w dobie europejskich wyzwań”,  red. M. Zubik, A. Paprocka, R. Puchta, Instytut Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 201.