Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

listopad 2018

Za nami już pół roku obowiązywania przepisów unijnego rozporządzenia RODO, które niewiątpliwie stanowi rewolucję w obszarze ochrony  danych osobowych. Pojawiły się pierwsze doświadczenia, wykładnie, ale też nadinterpretacje i ogrom absurdów. Dlaczego? Klienci często napotykają sprzeczne interpretacje czy nieprawidłowo przygotowaną dokumentację i tu warto wskazać pewien przykład, że dobry chirurg nie nauczy się operować po weekendowym […]

Pacjenci przed przeszczepem jak i po, w zależności od stanu zdrowia mogą starać o otrzymanie danego świadczenia zdrowotnego. Poniżej wykaz świadczeń o jakie może ubiegać się pacjent. Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej […]