Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Pomoc dla Ukrainy

Sprzeciw – na czym polega i kto może go zgłosić?

Aneta Sieradzka03 lutego 201510 komentarzy

Zgoda domniemana polega na możliwości zgłoszenia za życia sprzeciwu wobec pobrania organów i komórek do transplantacji.

Osobami uprawnionymi do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec pobrania komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia, są osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione), a także przedstawiciele ustawowi osób małoletnich (lub innej osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych) oraz małoletni mający powyżej lat 16  a poniżej lat 18.

W wypadku małoletniego powyżej lat 16 może wystąpić sprzeciw „równoległy”  tj. jego samego i przedstawiciela ustawowego. Jednakże ustawowo przyjęto, że sprzeciw jednego  z dwóch powyższych uprawnionych jest skuteczny względem pozostałych.

Poza określeniem osób uprawnionych do złożenia sprzeciwu ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów określiła dopuszczalne prawnie formy złożenia sprzeciwu wobec pobrania. Ustawa transplantacyjna przewiduje katalog zamknięty prawnie dopuszczalnych form wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec pobrania. Sprzeciw potencjalnego dawcy lub jego przedstawiciela ustawowego może być skutecznie wyrażony tylko w następujących formach:

  • wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;
  • oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis, lub
  • oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.

Sprzeciw ma charakter odwołalny czyli  może być w każdym czasie skutecznie cofnięty, przy zachowaniu jednak formy przewidzianej dla jego złożenia (np. przez wykreślenie w centralnym rejestrze sprzeciwów). W przypadku nie zachowania wymogów formalnych, sprzeciw jest bezskuteczny.

Centralny rejestr sprzeciwów prowadzony jest przez Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne do Spraw Transplantacji (Poltransplant). Istotne jest, że sprzeciwu nie można wyrazić w imieniu innej osoby.

{ 10 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Waldemar 6 lutego, 2018 o 13:41

Czy można złożyć formę sprzeciwu o nie pobieraniu organów i tkanek drogą elektroniczną . Jeżeli nie to gdzie szukać odpowiedniej instytucji

Odpowiedz

Aneta Sieradzka 7 lutego, 2018 o 22:57

Niestety nasza ustawa transplantacyjna nie przewiduje formy zgłoszenia sprzeciwu drogą elektroniczną. Sprzeciw, opatrzony w datę, miejsce, treść oświadczenia sprzeciwu oraz własnoręczny podpis można wysłać pocztą, listem poleconym do Poltransplantu, wówczas trafi do Centralnego Rejestru Sprzeciwów.

Odpowiedz

Piotr 9 grudnia, 2018 o 16:14

Witam

Pani Aneto, sprzeciw jest na pobranie,, po śmierci komórek, tkanek i narządów”. Czyli można ,,komórki, tkanki i narządy” pobrać za życia ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Aneta Sieradzka 10 grudnia, 2018 o 18:26

Szanowny Panie,
Oczywiście, że można pobrać narząd, komórki czy tkanki do przeszczepu za życia pacjenta i dzieje się to np. przy żywym dawstwie nerki lub fragmentu wątroby, komórek macierzystych czy innych tkanek, gdzie pacjent wyraża pisemną świadomą zgodę na pobranie/ na zabieg. Jako przykład tkanki, można podać przeszczepienie brodawek czy tłuszczu co ma zastosowanie w medycynie plastycznej. Przeszczepia się również tkanki kostne, zastosowanie jest dość szerokie w medycynie.
Pozdrawiam, AS

Odpowiedz

Aneta Sieradzka 30 października, 2021 o 22:15

Tak, za zgodą pacjenta pobiera się za życia, dotyczy tzw. donacji od żywych co jest legalne, ex vivo.
Sprzeciw dotyczy post mortem

Odpowiedz

Bogumila 13 maja, 2019 o 21:59

Witam Pani Aneto,
jezeli chodzi o dzieci nieletnie (5 i 9 lat) wystarczy zglosic sprzeciw przez jednego z rodziców?
Pozdrawiam serdecznie
Bogumila

Odpowiedz

Aneta Sieradzka 29 października, 2021 o 18:53

Dwóch, jak są

Odpowiedz

Aneta Sieradzka 30 października, 2021 o 20:02

Ale jeden też wystarczy

Odpowiedz

klaudia 12 maja, 2020 o 11:17

Czy rodzic może złożyć pismo- sprzeciw w imieniu swojego dziecka?

Odpowiedz

Aneta Sieradzka 29 października, 2021 o 18:45

Tak, można złożyć pisemny sprzeciw do Poltransplantu, formularz jest dostępny na stronie Poltransplantu

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Anetę Sieradzką w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: