Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Pomoc dla Ukrainy

listopad 2016

Po raz 17-ty w Krakowie odbędą się warsztaty New Frontiers in Interventional Cardiology (07.12.16-10.12.16), na które zjeżdżają się najlepsi kardiolodzy i kardiochirurdzy na świecie. Dyrektorami warsztatów są wybitni kardiolodzy prof. Dariusz Dudek, prof. Jacek Legutko, prof. Krzysztof Żmudka. – Każdy NFIC to pokazanie najskuteczniejszych i przełomowych metod leczenia na rok następny. Spotkanie zawsze odbywa się […]

Podczas ostatniego spotkania z Panem Profesorem Antonim Dziatkowiakiem, wybitnym kardiochirurgiem, Autorytetem i Wielką Postacią Medycyny, spotkał mnie ogromny zaszczyt. Pan Profesor, pokazał mi treść listu, który otrzymał od swojego Szefa, Profesora Jana Molla. List, który Profesor Jan Moll napisał dokładnie rok przed swoją śmiercią.  List jest niezwykle wzruszający, ukazujący wielką Przyjaźń Kardiochirurgów – zgodnie z intencją […]