Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Pomoc dla Ukrainy

luty 2019

Czy branża medyczno-farmaceutyczna jest już dzisiaj przygotowana aby stosować nowe restrykcyjne przepisy?    9 lutego  2019 r. to termin na wielu czekało lub też i nie? O wejściu w życie dzisiaj unijnych przepisów wiemy od 2016 r. – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów […]

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych pod red. Sieradzka, Tykwińska-Rutkowska zapracowała na status bestsellera, jak informuje Wydawnictwo Beck, za co serdecznie dziękujemy ! Cieszy nas, że tworzymy dla Państwa praktyczną i przydatną literaturę, stanowiącą wykładnie nowych przepisów, jakimi są przepisy o ochronie danych osobowych, unijne i polskie.   Książkę można nabyć w pakiecie z Ochroną danych […]

Dobrze jest zacząć dzień, nie tylko od dobrej kawy, ale nade wszystko dobrych wiadomości. Dzisiaj oddałam do wydawnictwa moją najnowszą książkę pt. Dyrektywa fałszywkowa. Wybrane problemy. Książka ukaże się niebawem i dotyczy m.in.  bezpieczeństwa leków w zakresie znakowania, monitorowania oraz nowych obowiązków wynikających z wejścia w życie  9 lutego br., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego zmieniającego tzw. […]

Podobne dylematy na gruncie RODO mają zarówno pacjenci jak i personel medyczny. Tych dylematów w praktyce jest ogrom i wiele z nich nie wynika z RODO a polskich przepisów szczegółowych, które od lat obowiązują. Podobnie jest z monitoringiem w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych. Pacjent  ma prawo wiedzieć, które pomieszczenia, gdzie  przebywa są objęte monitoringiem wizyjnym, […]