Dyrektywa fałszywkowa

Aneta Sieradzka, „Dyrektywa fałszywkowa. Wybrane problemy”, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2019