Szkolenia

Oferuję Państwu możliwość uczestnictwa w szkoleniach zamkniętych i dedykowanych, które prowadzę z zakresu prawa (gospodarczego, administracyjnego, medycznego i ochrony zdrowia, konstytucyjnego) dla administracji publicznej, rządowej, NGO oraz podmiotów komercyjnych.

Szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, urzędników państwowych, studentów i innych.

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się ze mną mailowo (asieradzka@protonmail.com), telefonicznie (+48 794 918 683)

Dotychczas jako wykładowca przepracowałam ponad 2 tysiące godzin, pracując m.in. dla:

 

Dotychczasowe, wybrane tematy szkoleń:

 1. „Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących skarg i wniosków”
 2. ” Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty- zasady odbywania specjalizacji (rezydentury)”
 3. „Ochrona danych osobowych w gabinecie dietetyka”
 4. „ABC przedsiębiorczości- jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą”
 5. „Lekarz w internecie, a ochrona dóbr osobistych”
 6. „Zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej- aktualny stan prawny”
 7. „Pacjent w przepisach prawa- prawa pacjenta a droga sądowa”
 8. „Zdrowie publiczne- finansowanie i sprawozdawczość w świetle nowej ustawy”
 9. „Mobbing i dyskryminacja w szkole”
 10. „Prawo zamówień publicznych- aktualny stan prawny w 2017 r.”
 11. „Administrator Bezpieczeństwa danych medycznych”
 12. „Dobra Praktyka Dystrybucyjna 2017”

 

*Opracowuję autorskie materiały, prezentacje, skrypty, kazusy.