Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Świadczenia chorobowe dla pacjentów: przed i po przeszczepie

Aneta Sieradzka18 listopada 20187 komentarzy

Pacjenci przed przeszczepem jak i po, w zależności od stanu zdrowia mogą starać o otrzymanie danego świadczenia zdrowotnego.

Poniżej wykaz świadczeń o jakie może ubiegać się pacjent.

Świadczenia chorobowe po przeszczepie

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  1. niepełnosprawnemu dziecku
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
  3. osobie powyżej 75 roku życia.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlega weryfikacji co 3 lata.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z NFZ, a także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenia rodzinne, w tym zasiłki pielęgnacyjne, są przyznawane i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

          >>> IKP: Pacjent może upoważnić lekarza

Świadczenie pielęgnacyjne

Przysługuje przede wszystkim osobom niepracującym, ale opiekującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Dokładnie mają do niego prawo rodzice dzieci, faktyczni opiekunowie, osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną oraz inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec niepełnosprawnego dziecka, o ile nie podjęły one lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki.

Przy czym niepełnosprawność osoby wymagającej opieki musiała powstać: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od osiąganych dochodów, a od 2014 roku jego wysokość jego wysokość jest co roku podwyższana.

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko może także liczyć na zasiłek rodzinny. Mają do niego bowiem prawo rodzice lub opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, do ukończenia przez nie 18 roku życia lub 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto do zasiłku przysługuje też dodatek – związany z kształceniem i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka.

          >>> Roboty medyczne a bezpieczeństwo pacjenta i lekarza

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mogą z kolei starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Od 1 stycznia 2015 roku o to świadczenie mogą ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z pracy, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną, ale także opiekunowie, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ponadto o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się również rolnicy, ich małżonkowie i domownicy.

O przyznaniu prawa do zasiłku decyduje kryterium dochodowe – łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę.

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 Ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Od 1 stycznia 2017 osoby z niepełnosprawnością, które oczekują na wydanie orzeczenia, a uprawnione są do pobierania zasiłku stałego z ośrodka pomocy społecznej mogą go otrzymać już od miesiąca wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

W okresie oczekiwania na orzeczenie przysługuje im także zasiłek okresowy.

Zmiana zakłada, że osoba, która nie ma ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a złoży wniosek o zasiłek stały wraz z wymaganą dokumentacją i potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, otrzyma zasiłek wstecz, od daty wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Oczekując na wydanie orzeczenia, osoba ta może otrzymać zasiłek okresowy, bez składania wniosku, konieczne zaś będzie spełnienie wymogów ustawowych, również dochodowych, do jego otrzymania.

          >>> Przeszczep za granicą od żywego dawcy

Leczenie stomatologiczne

W ramach obowiązującego systemu opieki zdrowotnej, osobom z niepełnosprawnościami generalnie przysługują świadczenia w takim samym zakresie, jak wszystkim ubezpieczonym.

Jednak w leczeniu stomatologicznym część osób z niepełnosprawnością, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, może korzystać z dodatkowych uprawnień, a dokładniej ze znieczulenia ogólnego i kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień.

Uprawnienie to przysługuje:

  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością do 16. roku życia oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 16-18 lat (z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi – pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia)
  • osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18 lat.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238)

————————
♦️Sieradzka&Partners https://anetasieradzka.pl
♦️LAWfully https://lawfully.pl

Zdjęcie w poście pochodzi z Pexels

***

Kredyt hipoteczny a przeszczep

Prawo do przeszczepu w Polsce zostało zagwarantowane każdemu obywatelowi, przy spełnieniu szeregu przesłanek medycznych, ale i prawnych (w zależności od rodzaju przeszczepu, np.  przeszczep od żywego dawcy).

Objaśniałam już na blogu prawo do prokreacji po przeszczepie, jak również to, że adopcja dziecka przez osobę po przeszczepie także jest możliwa [Czytaj dalej…]

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka 10 czerwca, 2020 o 10:55

Witam serdecznie mam pytanie jakie swiadeczenia po przeszczepie nerki mi się należą jaka pomoc od kogo

Odpowiedz

Aneta Sieradzka 29 października, 2021 o 18:45

Samo przeszczepienie narządu nie oznacza, że pacjent nabywa prawo do świadczeń socjalnych – decyduje o tym stan zdrowia. Proszę zerknąć na stronę biorcyzycia.pl pisałam tam o świadczeniach dla pacjentów po przeszczepach

Odpowiedz

Ewa 12 września, 2022 o 20:07

Po transplantacji można starać się o orzeczenie o niepełnosprawności a potem o rentę. Czasem człowiek jest już niezdolny do pracy, albo musi pracować w warunkach szczególnych, To ułatwia. Oczywiście zależy to od stanu osoby.

Odpowiedz

Aneta Sieradzka 16 września, 2022 o 10:54

Oczywiście, każdy przypadek pacjenta jest indywidualny i tak też jest z przyznawaniem świadczeń, uwzględniając szereg różnych okoliczności. Bywają pacjenci, którzy nie wymagają i nie potrzebują żadnych świadczeń.

Odpowiedz

Łukasz 18 stycznia, 2023 o 00:03

Witam , jestem miesiąc po przeszczepie nerki ( który się przyjął ) , staram się teraz o grupę inwalidzka , z zawodu jestem mechanikiem diagnostą – obecnie pracuje w autoryzowanym serwisie samochodowym , . Prócz przeszczepu mam choroby typu „nadciśnienie ; ciężka niedomykalnośc zastawki mitralnej , i nadczynność przytarczyc „. I teraz moje pytanie ; na jaką grupę inwalidzka mogę liczyć ? Lekką czy umiarkowaną ? , bo niewiem czego się spodziewać . Z góry dziękuje za odpowiedz ,

Odpowiedz

Aneta Sieradzka 18 stycznia, 2023 o 17:27

Panie Łukaszu,

Bez oceny szczegółowej dokumentacji medycznej ciężko ocenić, natomiast decyzje lekarzy orzeczników bywają czasami zaskakujące.

Odpowiedz

Izabela 30 sierpnia, 2023 o 11:52

Witam. Jestem po przeszczepie nerki oraz trzustki, w październiku kończy się zasilek rehabilitacyjny na którym jestem. Proszę o podpowiedź czy powinnam starać się o stopien niepełnosprawności? Czy o rentę?

Z góry dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Anetę Sieradzką w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: