Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Naczelny Sąd Lekarski ukarał lekarza za negowanie śmierci mózgu

Aneta Sieradzka07 lipca 20232 komentarze

Zastanawialiście się kiedyś nad tym jak to jest być praktykującym lekarzem i jednocześnie negować osiągnięcia współczesnej medycyny?

Patrząc z perspektywy pacjenta, nie wyobrażam sobie.

Nie wyobrażam sobie korzystać z pomocy takiego medyka, który nie dysponuje aktualną wiedzą medyczną. Dla własnego bezpieczeństwa, gdzie każdy pacjent decydując się na jakąkolwiek interwencję medyczną wyraża świadomą zgodę.

Przynajmniej zgodnie z ustawodawstwem powinien, stąd warto być świadomym pacjentem.

Pacjent ma prawo i powinien zadawać lekarzowi pytania, pytać o diagnozę, wyniki badań, rokowania, ale także o ryzyko – na każdym etapie hospitalizacji.

NIE BAĆ SIĘ, a pytać.

Lekarz ma obowiązek tych odpowiedzi udzielić – w sposób zrozumiały dla pacjenta, niezależnie od jego wieku czy możliwości intelektualnych, które bywają różne.

Negowanie śmierci mózgu

Śmierć mózgu w polskim prawie

Dotychczas na blogu parokrotnie pisałam o aspektach prawnych śmierci mózgu, która oznacza koniec życia, zarówno w medycynie jak i w prawie.

Wpisy te, do dzisiaj cieszą się nieprzeciętnym zainteresowaniem co jest budujące bo docierają do świadomości licznego grona czytelników bloga.

Śmierć mózgu i śpiączka to DWA RÓŻNE STANY – w medycynie i w prawie.

Polski lekarz negował śmierć mózgu i został ukarany

 Naczelny Sąd Lekarski w dniu 6 lipca br. ukarał prof. Jana Talara karą

zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarz na okres jednego roku.

O co poszło?

Prof. Talar od lat znany jest z tego, że neguje istnienie śmierci mózgu, niejednokrotnie atakował środowisko transplantologów, a tym samym pacjentów, którzy żyją dzięki przeszczepom, a także pacjentów, którzy z nadzieją na przeszczep oczekują.

Profesor przez lata pozostawał bezkarny i głosił swoje antymedyczne poglądy publicznie, godząc  w zaufanie do lekarzy.

Przedmiotem postępowania, które doprowadziło Profesora Talara przed Naczelny Sąd Lekarski był udzielony wywiad dla radia Maryja w 2020 roku, w którym przedstawiając swoje poglądy i opinie, wprowadził w błąd opinię publiczną, w przedmiocie śmierci mózgu.

Udzielonym wywiadem naruszył Kodeks Etyki Lekarskiej, a także godność zawodu lekarza.

Udzielony wywiad skutkował postępowaniem przed okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, a następnie Okręgowy Sąd Lekarski wymierzył Prof. Talarowi karę nagany, od której obie strony złożyły odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego, który zaostrzył karę i pozbawił Prof. Talara prawa wykonywania zawodu lekarza na okres roku.

Procedura odwoławcza – kasacja do Sądu Najwyższego 

Co może teraz zrobić Prof. Jan Talar?

Zawsze może zmienić poglądy i zaprzestać negowania osiągnięć współczesnej medycyny i aktualnej wiedzy medycznej lekarzy, która jest fundamentem ich działalności.

Może przestać w końcu atakować transplantologię i jej nieocenioną wartość w ratowaniu pacjentów.

Może także złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie orzeczenia do  NSL.

Może złożyć kasację do Sądu Najwyższego.   

Wykonywanie zawodu lekarza związane jest z bardzo dużą odpowiedzialnością prawną, która ciąży na lekarzu nie tylko w miejscu pracy, ale także poza nią – w mediach czy social mediach.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. od prawomocnych  orzeczeń Naczelnego Sądu Lekarskiego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej oraz stronom, przysługuje złożenie kasacji do Sądu Najwyższego w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Złożenie skargi kasacyjnej uwarunkowane jest przepisami ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 roku w tym m. in. art. 96 oraz art. 97 i 98, przy czym z uwagi na brzmienie art. 96 ust. 2 cyt. ustawy niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść obwinionego lekarza po upływie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Kasacja wnoszona przez stronę powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę będącego adwokatem lub radcą prawnym albo pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym i doręczona wraz z trzema odpisami, pełnomocnictwem oraz dowodem wpłaty od kasacji do Kancelarii NSL.

Opłata od kasacji wynosi 750.00 zł

Żyjemy w dobie fake newsów. Pacjenci mają coraz trudniej aby odróżnić rzetelne źródła wiedzy, od sezonowych szarlatanów.

Dlatego tak ważne jest umacnianie społecznego zaufania do lekarzy bo w obliczu choroby znikają wszelkie podziały i każdy chory potrzebuje tego samego – profesjonalnej pomocy LEKARZA.

Aneta Sieradzka
Kancelaria Sieradzka&Partners

Zdjęcie: Anna Shvets

***

Jak stwierdza się śmierć mózgu?

Tematyka stwierdzenia śmierci mózgu była poruszana przeze mnie na blogu wielokrotnie.

Pisałam o tym, że śmierć mózgu to koniec życia. 

Pisałam także o aspektach prawnych czyli śmierć mózgu w polskim prawie[Czytaj dalej…]

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Magdalena 8 lipca, 2023 o 22:47

👌

Odpowiedz

Aneta Sieradzka 10 lipca, 2023 o 10:26

Pisałam do Pani Mecenas, ale wracają mi mejle 🙁

Pozdrawiam,
AS

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Anetę Sieradzką w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: