Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Przeszczep ex vivo

Aneta Sieradzka03 lutego 2015Komentarze (0)

Przeszczepy ex vivo dotyczą dokonania transplantacji na dawcy żywym. Ustawodawca  ograniczył krąg podmiotów, które mogą być dawcami transplantów nieregenerujących się do krewnego w linii prostej, rodzeństwa, osoby przysposobionej, małżonka oraz osoby, wobec której jest to uzasadnione szczególnymi względami osobistymi. Tkanki i komórki regenerujące się mogą  być pobrane od każdej osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych ( wyklucza to osoby ubezwłasnowolnione). W przypadku małoletnich wymagana jest zgoda na przeprowadzenie zabiegu  jest od przedstawiciela ustawowego lub sądu opiekuńczego oraz samego zainteresowanego, jeśli  ukończył 13 rok życia (16 rok życia dotyczy zabiegów leczniczych). Zgoda pacjenta musi być wyrażona przed zbiegiem, w sposób dobrowolny, wyraźny, a przede wszystkim świadomy. Szczególny obowiązek informacyjny ciąży na lekarzach – lekarzu uczestniczącym przy przeszczepie oraz lekarzu pośrednio związanym z procesem transplantacji. Obowiązkiem lekarza jest przekazanie pacjentowi w sposób zrozumiały i rzetelny informacji o zabiegu, w tym określając stopień ryzyka, ale również możliwości wycofania zgody na zabieg. Podwójny obowiązek informacyjny przez dwóch lekarzy ma być gwarantem obiektywności. Wyrażona przez pacjenta zgoda na zabieg musi być dokonana z zachowaniem formy pisemnej, zawsze!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Anetę Sieradzką w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: