Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

PESEL na tzw. Oświadczeniu woli a utrata danych osobowych

Aneta Sieradzka25 stycznia 2020Komentarze (0)

O RODO słyszeli już chyba wszyscy. O tym, że należy chronić swoje dane osobowe, chyba też większość już wie. Powinni to wiedzieć wszyscy, że nasze dane osobowe mają wartość, niezależnie od tego kim jesteśmy, jaki mamy zawód czy gdzie mieszkamy. Wykorzystując czyjeś dane osobowe w sposób bezprawny można wyrządzić wiele szkód, materialnych i niematerialnych, a co gorsza pozaciągać zobowiązania.

Edukacja społeczna w zakresie donacji w Polsce od lat opiera się m.in. na tzw. Oświadczeniach woli. Jak wiecie, nie jestem ich zwolenniczką, ale też nie jestem przeciwniczką – jak mantrę powtarzam, że jak ktoś się czuje lepiej z tym, że nosi karteczkę w portfelu to niech nosi. Wolę nosić moje talizmany. Od czasu do czasu ktoś mnie z tego powodu zaatakuje, że nie noszę oświadczenia, ale konsekwentnie od lat, pozostaję tym niewzruszona:)


Chroń swoje dane osobowe

Chciałam zwrócić uwagę na zakres danych osobowych, które wpisujecie do tego oświadczenia, a są to:
Imię i nazwisko, adres, pesel, czasem datę urodzenia. Zakres tych danych jest szeroki. Tzw. Oświadczenia woli mają charakter dobrowolny więc podajecie te swoje dane sami, dobrowolnie, ale warto mieć świadomość, że w przypadku utraty takiego oświadczenia i konsekwencji związanych np. z nie uprawnionym wykorzystaniem Waszych danych. W mojej ocenie, nie ma konieczności aby wpisywać do oświadczenia nr PESEL bo nie jest ono ani dokumentem, ani dokumentacją medyczna (do której każdy z nas ma obowiązek podać PESEL). Jeżeli już ktoś wpisuje do tzw. Oświadczenia woli pełen zakres danych wypisanych na kartoniku to powinien zachować szczególną ostrożność i chronić karteczkę jak dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy).

Uważam, że instytucje i organizacje propagujące tzw. oświadczenia woli, winny zwrócić uwagę za zakres danych wpisywanych do oświadczenia mając na uwadze aktualny porządek prawny, bo wzór obecnych oświadczeń woli sięga lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdzie ochroną danych nie specjalnie się ktokolwiek przejmował, co więcej mało kto wiedział, że dane należy chronić bo świadomość społeczna w tym zakresie przed erą RODO była na katastrofalnym poziomie.

Naruszenie poufności danych

Naruszenie poufności danych, w szczególności danych dotyczących PESEL wraz z imieniem i nazwiskiem może powodować naruszenie praw lub wolności osób fizycznych. Istnieje zatem, prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą, poprzez nieuprawnione wykorzystanie ich danych m.in. w celu:

• Uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osób, których dane naruszono, kredytów w instytucjach poza bankowych, ponieważ wiele takich instytucji umożliwia uzyskanie kredytu lub pożyczki w łatwy i szybki sposób, np. poprzez Internet lub telefonicznie bez konieczności okazania dowodu tożsamości;

• Uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom, których dane naruszono oraz do ich danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL;

• Korzystania z praw obywatelskich osób, których dane naruszono, np. do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego. Umożliwiłoby to właściwym osobom skorzystanie z przysługującego im prawa;

• Wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osób, których, dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próbą przypisania im odpowiedzialności za dokonanie takiego oszustwa;

• Uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osób, których dane naruszono, dostępu do środków finansowych zgromadzonych na prywatnych kontach bankowych, wyłudzonych przez ww. osoby poszywające się pod instytucje finansowe za pomocą smsów;

• Zarejestrowania przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid), która może posłużyć do celów przestępczych;

• Zawarcia umowy o świadczenie usług, np. telewizji kablowej, telefonu, internetu, a następnie zaprzestanie opłacania rachunków i spowodowanie dla osób, których dane dotyczą, negatywnych konsekwencji w postaci zadłużenia.

Dane osobowe podawane przez internet

Zwracajcie szczególną ostrożność przy podawaniu swoich danych osobowych przez internet czy telefon, zwłaszcza decydując się na zaciąganie zobowiązań finansowych za pomocą telefonu czy internetu co związane jest z wysokim ryzykiem.

Zawiadomić UODO

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia, w sytuacji np. „kradzieży tożsamości” należy zawiadomić o naruszeniu odpowiedni organ nadzoru, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz inne organy właściwe dla naruszenia np. policję.

Konto w BIK– warto mieć

Ponadto, aby zminimalizować ewentualne skutki naruszenia można założyć konto w systemie informacji kredytowej i gospodarczej w celu monitorowania swojej aktywności kredytowej poprzez włączenie alertów informujących o zapytaniach o historię kredytową. Zaznaczając właściwą opcję na stronie internetowej, można otrzymywać takie alerty cyklicznie na sms lub email. Zwiększa to nasze poczucie bezpieczeństwa i mamy stałą kontrolę na wypadek gdyby ktoś nieuprawniony chciał zaciągać w naszym imieniu zobowiązania finansowe.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Anetę Sieradzką w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: