Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Pomoc dla Ukrainy

Prawo na pielęgniarstwie? Czyli każdy ma takich studentów na jakich zasłużył :)

Aneta Sieradzka10 czerwca 2016Komentarze (0)

Edukacja prawna w środowisku medycznym sprawia mi ogrom przyjemności… Dlatego też, przygotowując ostatnio odpowiedzi do pytań testowych, dla kierunku pielęgniarstwo WUM, dodam niełatwe odpowiedzi bo podchwytliwe i wymagające myślenia, zaczęłam zastanawiać się (jak przystało na studentkę, którą już nie jestem) nad tym czy konieczne jest przyszłym pielęgniarkom, które za chwilę opuszczą mury uczelni  uniwersytetu, znajomość tak szczegółowych przepisów prawa (dotyczące ich zawodu).  Studentki i studenci tego kierunku, też niekiedy pewnie sobie tak myślą… kiedy muszą czytać i zakuwać ustawy i rozporządzenia potrzebne na zaliczenie zajęć.

Mnie przekonywać do znajomości prawa nie trzeba. Ale nasze ostatnie zajęcia w tym semestrze, w ramach koła naukowego SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego utwierdziły mnie po raz kolejny w przekonaniu o konieczności obecności zagadnień prawnych na kierunkach medycznych.

Standardowy czwartek, spotykamy się w szpitalnych Ratanach, i pomimo już wakacyjnej atmosfery, całe zajęcia przeznaczamy na przepisy prawne. Burza mózgów, wymiana doświadczeń, tych wyniesionych z praktyk studenckich, wykładów, czy odbytych staży lub wolontariatu bo studentki i studenci pielęgniarstwa WUM to bardzo aktywni i zaangażowani w to co robią młodzi ludzie.

Od odpowiedzialności cywilnej, etycznej, karnej po granice prawa i bezprawia w wykonywaniu zawodu pielęgniarki czy pielęgniarza. Szczególne zainteresowanie wzbudziły takie zagadnienia jak  mobbing w pracy, przekroczenie uprawnień, dobra osobiste, prawo pracy, agresja ze strony pacjenta (jak sobie z nią poradzić?) czy pozwy cywilne, czyli kto kogo i na jakich zasadach może pozwać, i np. chusta pozostawiona w brzuchu pacjenta…(klasyk).Oczywiście sporą część zajęć poświęciliśmy też na analizowanie przepisów ustawy transplantacyjnej i odpowiedzialność zespołów transplantacyjnych bo część z przyszłych studentów pewnie trafi do ośrodków transplantacyjnych.

Nie sposób wymienić tutaj całą grupę studentów, bo liczy ona ponad 30 osób, którzy bardzo zaangażowani są w sprawy naukowe i poświęcają dodatkowy czas aby chłonąć wiedzę prawną. Nieoceniona Marta Kotomska, nasza ulubiona wykładowczyni, pielęgniarka, instrumentariuszka, od której ja sama ciągle bardzo wiele się uczę, niewątpliwie jest naszym autorytetem w środowisku transplantacyjnym, dzieliła się z nami swoimi doświadczeniami z bloku operacyjnego. Uwielbiamy Martę! 🙂  Pani Karolinie dziękujemy za przewodnictwo, bo bycie przewodniczącą to jest wyzwanie, coś o tym wiem, też kiedyś nią byłam… (stare czasy mojego krakowskiego, koła naukowego prawa konstytucyjnego, ach!)

Na przepisy prawne poświęcimy jeszcze sporo miejsca, i kolejne zajęcia w nowym roku akademickim. O tym dlaczego ważna jest edukacja prawna na kierunkach medycznych i kto komu przynosi tort każdego roku, wkrótce powie nam słów kilka Pan Profesor dr hab. med. Piotr Małkowski, (chirurg,transplantolog) Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czytajcie bloga i pamiętajcie o filtrach, kremikach bo wakacje już tuż, tuż… albo już.

13346842_1272145086146231_526893084678292458_n

I na koniec zajęć, stałam się właścicielką taaakiego, ładnego kubka ! Od dzisiaj piję kawę made in transplantacje.

A poniżej, niespodzianka ode mnie czyli „garść” ustaw, które mogą się przydać każdej pielęgniarce i pielęgniarzowi 🙂

1) Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

 1. a) Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

2) Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej 

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

  b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz  szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych .

e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

3) Ustawa o działalności leczniczej 

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcamib) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczychc) Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

  e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

  f) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 2. g) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 3. h)Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

4) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

5) Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

6) Ustawa o służbie medycyny pracy 

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji

7) Ustawa o publicznej służbie krwi 

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

8) Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia

9) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego .

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania

10) Wyciąg z Ustawy o pomocy społecznej


11) Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 1. a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

12) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Anetę Sieradzką w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: